Om oss

  • 4 plasser for tidsbegrenset opphold
  • 28 langtidsplasser tilrettelagt for personer med demens
  • 12 forsterkede langtidsplasser spesielt tilrettelagt for personer med demens eller adferdsforstyrrelser

Tilbud

Besøkstid

Hos oss er pårørende alltid velkommen!