Generelle regler for alle besøk

  • Det er viktig at du overholder gjeldende smittevernregler
  • Hold minst en meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere. Dette gjelder også dersom du er vaksinert.
  • Husk å skriv deg inn i besøksprotokollen

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

  • er syk
  • er i innreisekarantene
  • er i smittekarantene

Les mer om karantene her.

Dersom du får påvist på covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også sykehjemmet du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.

Finn sykehjem

Korttidsavdelingene, Kommunal akutt døgnenhet (KAD) og lindrende enhet har egne besøksregler.

Hvis situasjonen endrer seg

  • Det er besøksforbud dersom det er smitteutbrudd på institusjonen du skal besøke.
  • Hvis smittespredningen i Lillestrøm kommune øker, kan vi stenge eller begrense besøkene.