Generelle regler for alle besøk

  • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk

Finn sykehjem

Besøksregler for korttidsavdelingene

 Vi tar imot besøkende alle dager fra 11.00 til 19.00.

  • Vi anmoder at besøk foregår i fellesarealer, foajeen, kafeteriaen eller utendørs.
  • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk.

Lindrende enhet og KAD

Lindrende enhet og KAD (Kommunal akutt døgnenhet) må besøk avtales i forkant.