Generelle regler for alle besøk

Du må alltid kontakte sykehjemmet i god tid for å høre om det er mulig å komme på besøk. Du kan ikke ha med kjæledyr. Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • er syk
 • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19
 • har vært utenfor Norge
  • Da har du 10 dagers karantene før du kan komme på besøk. Har du besøkt et rødt land, skal du også kunne fremvise en negativ Covid-19 test.
   NB! Ved helt spesielle omstendigheter kan regelen fravikes etter dialog med sykehjemmet.

Finn sykehjem

Korttidsavdelingene, Kommunal akutt døgnenhet (KAD) og lindrende enhet har egne besøksregler.

Før besøket

Det er begrensinger i hvor mange besøkende avdelingene kan ta imot og det er mange som ønsker å besøke sine nære. Vi ber derfor om forståelse for at det vil kunne ta noe tid før vi klarer å tilrettelegge for alle som ønsker å besøke sine.

 • Du må avtale tidspunkt og besøkslengde med kontaktpersonen på institusjonen på forhånd.
 • Vi anbefaler at besøkene foregår utendørs så langt det lar seg gjøre.
 • Det er den enkelte institusjonen som bestemmer når du kan komme på besøk.
 • Det er mulig å komme på besøk hverdager, kvelder og helger.
 • For besøk ute: alle må holde minst en meter avstand, og følge smittevernrådene.
 • For besøk inne: hvor mange som kan komme på besøk, bestemmer den enkelte institusjonen. Alle må holde minst en meter avstand, og følge smittevernrådene. Kun nærmeste pårørende kan komme på besøk inne.

Under besøket

 • Du blir møtt ved inngangen og fulgt til rommet der besøket skal foregå.
 • Du må vaske hendene når du kommer, også hvis du skal besøke noen utendørs.
 • Du skal gå direkte til og fra besøket ditt, og ikke oppholde deg i fellesarealer.
 • Du bør holde minst en meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem.
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser.
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett eller et merket toalett når du er på besøk.

Etter besøket

 • Du skal vaske hendene når du forlater rommet.
 • Hvis du får påvist på covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også institusjonen du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.
 • Hvis du får luftveissymptomer eller feber etter besøk på sykehjemmet innen 48 timer, må du varsle avdelingen du har vært på besøk snarest.

Hvis situasjonen endrer seg

 • Det er besøksforbud dersom det er smitteutbrudd på institusjonen du skal besøke.
 • Hvis smittespredningen i Lillestrøm kommune øker, kan vi stenge eller begrense besøkene.