Alle sykehjem

Oversikt over alle sykehjem, bo- og omsorgssentre og bo- og behandlingsentre. Det er ikke fritt sykehjemsvalg i Lillestrøm kommune.

Oppholdstyper på sykehjem

Langtidsplass, tidsbegrenset opphold (korttidsopphold)

Dagsenter (aktivitetssenter)

Dagsenter er et tilbud til deg som bor hjemme, men som ønsker deg sosiale aktiviteter og fellesskap med andre.

Besøksregler for sykehjem

Alle våre sykehjem er åpne for besøkende, men alle må følge besøksreglene

Besøksregler for korttidsavdelingene, KAD og lindrende enhet

Alle våre avdelinger er åpne for besøk. For å minimere risikoen for smitte er det innført noen retningslinjer for besøkende.