Det kan være brunt vann og dårlig vanntrykk i store deler av Lillestrøm by på gunn av brudd på en hovedvannledning i Vestbygata mandag morgen.

Informasjon om koronavaksine

Koronainformasjon

Alle sykehjem

Oversikt over alle sykehjem, bo og omsorgssentre og bo og behandlingsentre. Det er ikke fritt sykehjemsvalg i Lillestrøm kommune.

Oppholdstyper på sykehjem

Langtidsplass, tidsbegrenset opphold (korttidsopphold)

Dagsenter (aktivitetssenter)

Dagsenter er et tilbud til deg som bor hjemme, men som ønsker deg sosiale aktiviteter og fellesskap med andre.

Besøksregler for sykehjem

Alle våre sykehjem er åpne for besøkende fra 2. juni, men alle må følge besøksreglene

Besøksregler for korttidsavdelingene, KAD og lindrende enhet

På grunn av smittesituasjonen i kommunen vil alle våre avdelinger nå begrense antall besøk til hver pasient. Fra 6. juli 2020 gjelder følgende: