Hva er et dagsenter (aktivitetssenter)?

Et dagsenter, også kalt aktivitetssenter, er et tilbud til eldre som bor hjemme. Dagsentrene ligger ofte i tilknytning til sykehjem. Her får du være med på sosiale aktiviteter og være del av et fellesskap med andre. Du får også tilbud om transport til og fra dagsenteret, og to måltider i løpet av dagen.

Hvem kan søke om plass på dagsenter?

Dette er først og fremst et tilbud til eldre som bor hjemme, som har vanskeligheter med å komme deg ut av huset på egenhånd og som ønsker å møte andre mennesker. Vi innvilger plass etter ditt funksjonsnivå og behov.

Dagsentrene våre er også for pårørende som trenger avlastning fra tyngende omsorgsoppgaver.

For eldre som klarer seg selv uten betydelig hjelp fra andre, kan Helse- og velferdssentralene og Frivilligsentralene være gode alternativ til et dagsenter.

Pris

Det må betales egenandel for plass ved aktivitetssenter (link til liste over gjeldende egenandeler)

Våre dagsentre (aktivitetssentre)

Lillestrøm kommune har dagsentre ved flere av sykehjemmene. Vi har tilsammen 7 dagsentre, og 3 av dem er spesielt tilpasset personer med demens.

Se alle sykehjem og aktivitetssenter i kart

Slik søker du om plass på dagsenter

Søk plass på dagsenter ved å bruke søknadsskjema for helse og omsorgstjenester. Alle søknader sendes til Tjenestetorget.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Kontakt tjenestetorget for voksne hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å skrive søknaden.

Klage

Du kan klage på tjenestene du får fra kommunen. I tillegg kan du klage på eventuelle vedtak vi fatter eller avslag du får. Ta kontakt med Tjenestetorget for å sende inn klage.

Nyttige lenker