Lillestrøm har 5 omsorgsboliger

Det er 5 omsorgsboliger i Lillestrøm kommune. En av dem er tilpasset personer med demens.

Vi har omsorgsboliger på følgende steder.

Hva er en omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er lettstelte boliger tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Boligene er tilpasset og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg.
Den enkelte omsorgsbolig har bemanning som gir tjenestene hjemmesykepleie og hjemmehjelp. I tillegg legges det til rette for felles måltider og sosiale aktiviteter.

Hvem kan søke om omsorgsbolig?

Personer som på grunn av alder, helseproblem eller nedsatt funksjonsevne har behov for
tilrettelagt bolig og helse- og omsorgstjenester.
Hvis du har råd til å skaffe deg en egnet bolig selv, vil du som hovedregel ikke få omsorgsbolig.Slik søker du om omsorgsbolig

Alle søknader om omsorgsbolig skal sendes til Tjenestetorget for voksne.

Kontakt Tjenestetorget på telefon hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å skrive søknad.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester