Hjemmesykepleie

I omsorgsboligen jobber det sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere samt aktivitør. Det er en sykepleier eller vernepleier som jobber på natt. Beboer vil få tildelt en primærkontakt og sekundærkontakt når vedkommende flytter inn. Det er de han eller hun primært skal henvende deg til dersom det er endringer i deres hjelpebehov. Det de hadde hjelp til før de flyttet inn følger med videre nå som vedkommende har flyttet inn i omsorgsboligen.

Velferdsteknologi

Vi satser på omfattende bruk av velferdsteknologi. Det handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd. Eksempel på velferdsteknologi kan være trygghetsalarm, medisindispenser, GPS og sensorer. I første omgang vil vi benytte oss av sensoren RoomMate i samtykke med beboeren.

Praktisk bistand

Dersom beboer har vedtak på hjemmehjelp eller praktisk bistand fra tidligere, gjelder dette også når de flytter inn i omsorgsboligen. Dette er en tjeneste som må søkes om for nye beboere.

Aktiviteter

Omsorgsboligen har egen aktivitør som jobber kun på dagtid. Vår aktivitør legger til rette for aktiviteter som vedlikeholder eller bedrer funksjoner og skaper opplevelse av mestring, trivsel og glede hos den som deltar. Aktivitør vil samarbeide med bl.a. lokale barnehager, skoler og frivillige organisasjoner. Aktiviteter kan være trim, turer, musikk og håndarbeidsgruppe, også individuelle aktiviteter der det er ønsket.

Aktivitøren er også frivillighetskoordinator for omsorgsboligene i kommunen, og vil jobbe for et godt samarbeid med frivillighetskoordinator i Sørumsand. Det er et stort behov for aktivitetsvenner/frivillige, både som besøksvenn en til en, men også for å hjelpe til ved enkelte arrangement/aktiviteter. Det er bare å ta kontakt.

Fellesarealer

Begge etasjene har felles stue og kjøkken. Her er det lagt til rette for at beboere og personal skal kunne omgås. Vi har også et felles uteareal og sansehage utenfor omsorgsboligen.

Samarbeidspartnere

  • Fastlege til den enkelte
  • Pårørende
  • Frivillige
  • Bolig og eiendomsdrift
  • Spesialisthelsetjenesten
  • Apotek
  • Forvaltning