Kommunal bolig

Du kan søke om kommunal bolig hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer.

Bostøtte

En økonomisk støtteordning for personer som har lave inntekter og høye boutgifter. Du må søke om Husbankens bostøtte før du søker om kommunal bostøtte.

Startlån og tilskudd til å kjøpe bolig

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe egen bolig.

Omsorgsbolig

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

For deg som leier kommunal bolig

Lurer du på hvilke rettigheter du har som leietaker? Her har du en del nyttig informasjon til deg som leier kommunal bolig i Lillestrøm kommune.