Regjeringen innfører nasjonale smitteverntiltak fra torsdag 9. desember. Tiltakene vil i første omgang gjelde i fire uker, men vurderes etter to.

Kommunal bolig

Du kan søke om kommunal bolig hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer.

Bostøtte

En økonomisk støtteordning for personer som har lave inntekter og høye boutgifter. Du må søke om Husbankens bostøtte før du søker om kommunal bostøtte.

Startlån og tilskudd til å kjøpe bolig

Startlån og tilskudd skal hjelpe deg som ikke får lån i vanlige banker til å kjøpe egen bolig. Vi prioriterer unge uføre, enslige forsørgere og barnefamilier.

Kjøp av kommunal bolig

Leier du en bolig som kommunen eier, i et sameie eller et borettslag, kan du søke om å få kjøpe den hvis du har finansiering.

For deg som leier kommunal bolig

Lurer du på hvilke rettigheter du har som leietaker? Her har du en del nyttig informasjon til deg som leier kommunal bolig i Lillestrøm kommune.