Husbankens bostøtte (Statlig bostøtte)

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er Husbanken som fatter vedtak, det vil si tar en beslutning om du skal få bostøtte eller ikke. Men det er kommunen som behandler søknaden din og har all kontakt med deg.

Kan jeg få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Sjekk om du kan få bostøtte på Husbankens nettsider.

Søknadsfrist for statlig bostøtte

Søknadsfristen for statlig bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20 i påfølgende måned.

Søk statlig bostøtte

Søk statlig bostøtte på Husbankens nettsider 
Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.
NB! Du må ha elektronisk ID for å søke

Kommunal bostøtte

Kommunal bostøtte er en støtteordning som skal bidra til at de med varig lav inntekt kan få et stabilt boforhold.

Kan jeg få kommunal bostøtte?

For å få kommunal bostøtte må du:

  • være mottaker av uføretrygd, alderspensjon eller etterlattepensjon.
  • være leietakere av kommunal bolig eller boliger der kommunen har tildelingsrett tildelt etter søknad.
  • ha søkt om statlig bostøtte fra Husbanken, og samtykket til at bostøtte fra Husbanken blir overført til kommunen for avregning mot kommunal bostøtte.

Søknadsfrist kommunal bolig

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ved at den trekkes fra husleien, som kommunen fakturerer for påfølgende måned.

Søk kommunal bostøtte

Søk kommunal bostøtte

Kontakt

For spørsmål bostøtte

E-post: bolig@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 93 85 20

Åpningstider

Hver dag 10 - 14