Leilighetene

Alle leiligheter har åpen kjøkken- og stueløsning, ett soverom, bad og bod. Parleilighetene har to soverom. Alle har balkong/terrasse. Beboer flytter inn med egne møbler og hvitevarer.

Bad: Toalett, servant og dusj sete har hev/senk mulighet, og det er sklisikkert gulv.

Kjerulfsgate omsorgsbolig inneholder 84 leiligheter, hvorav 4 av leilighetene er parleiligheter. Leilighetene er fordelt i 6 etasjer.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien har base i huset og er døgnbemannet.

Hjemmetjenesten holder til i 2.etg og består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og pleieassistenter. Vi har også en sosionom og en miljøterapeut. På natt har vi en sykepleier og en helsefagarbeider.
Hver beboer får tildelt en primærkontakt ved innflytting. Vi tildeler tjenester ut ifra vedtak fattet av tjenestetorget, dette vil si punkttjenester. Tjenestebehovet blir fortløpende evaluert av hjemmesykepleien.

Trygghetsalarm og teknologi

Vi har ikke eget alarmsystem på huset. Beboere må søke selv om kommunal trygghetsalarm (samme som for øvrig hjemmeboende). Dette fungere slik:
Careium leverer og installerer trygghetsalarm. Responssenter for alarmer er seksjon Trygghet og nattjeneste som har det administrative ansvar for løsningen. Alle alarmer fra beboerne i Kjerulfsgate går direkte til vår vaktledertelefon. I praksis administrerer vi trygghetsalarmen internt her. Alarmsystemet krever brukere som er i stand til å utløse alarmen. For å komme i kontakt med hjemmesykepleien på huset må beboerne bruke telefon. Trygghetsalarm fakturers på lik linje som for andre hjemmeboende.
Vi har 8 medisindispensere (Evondos) og 19 KOMP som hjemmesykepleien tildeler aktuelle beboere.
Det søkes GPS, døralarm, epilepsi alarm når dette er aktuelt.
Alle bad har lyssensor som utløses ved bevegelse.
Leilighetene har dørcalling.

Praktisk bistand

Praktisk bistand tildeles av tjenestetorget. Vi har en hjemmehjelp tilknyttet hjemmetjenesten.

Aktiviteter

Sosiale tilbud i regi av hjemmesykepleien:

Huset er i mindre grad tilrettelagt for å ha felles sosiale aktiviteter i beboerdelen. Ingen fellesrom. Vi har noen få aktiviteter for mindre grupper hver uke.

  • Frokostgruppe i korridor (for 7 personer med demens/ underernærte) 5 dg i uka. Beboerne tar med egen påsmurt mat
  • Enkel trim i aktivitetssenteret 1 gang i uka for 10 beboere som kan gå dit selv

I tillegg fasiliteter vi for:

  •  Andakt 1 gang i måneden
  • Hørselshjelp 1 gang i måneden
  • Kunstvisitten i 1 gang i året (samarbeid med kultursektoren)
  • Samarbeid med videregående skole, gule engler, om enkle aktiviteter vår- og høst.
    Alle beboere står for egen husholdning. De som ikke kan lage mat selv kan bestille middager fra sentralkjøkken og / eller gå i kaféen som har tilhold i Måsan aktivitetssenter. Øvrige måltider må kjøpes inn på egen hånd. Her er det flere løsninger: beboer handler selv, pårørende handler, eller beboer/ pårørende handler på nett og får varer levert på døra. Hjemmetjenesten bistår med oppvarming og tilberedning etter vedtak.

Samarbeid med frivilligheten:

Frivillighetssentral har tilhold i 1. etasje. De arrangerer en del tilbud for alle i kommunen. De koordinerer også frivillige lag og foreninger i 1. etasje (Måsan aktivitetssenter). Kjennetegn ved tilbudene er at de er for alle, mange som møter og brukere må komme seg til aktivitetene på egenhånd.

Fellesarealer og uteområder

I husets 1 etasje holder kommunens frivilligsentral og frisklivsentral til. Mange lokale lag og foreninger har huset som base for sitt frivillige arbeid. Fellesarealene i 1. etasje utgjør Måsan aktivitetssenter. I tillegg drifter sentralkjøkkenet en kafe som er åpen 11-16 mandag -fredag.

Omsorgsboligen har tilgang til en stue i aktivitetssenterets 1. etasje, som brukes til aktiviteter / samlinger for beboere, pauserom/ møterom for ansatte.
De som kan gå selv til aktiviteter bruker stua i 1. etasje som sosial møteplass. Noen av disse samlingene er beboerdrevet, som for eksempel virtuell bowling og  en fast møteplass for 4-6 oppegående menn som har bodd her lenge.

For de beboere som ikke kan gå til aktiviteter selv er det lite tilbud om sosiale aktiviteter. I denne gruppen er demens økende og byr på utfordringer i forhold til sosial stimulering. Terskelen for å bruke 1 et. øker med alder og funksjonsnedsettelse.
Det er en felles takterrasse i 5.etasje og vi har en egen gangsti rundt boligen.

Samarbeidspartnere

Tett kontakt med forvaltning er viktig, både møter og via revurderinger.
Beboerne forholder seg til egen fastlege. Vi kommuniserer via E-link eller telefon. Ved akutte hendelser kontaktes legevakt eller 113.
Vi har samarbeidsmøter med demensteamet.
Kommunikasjon med øvrige samarbeidspartnere som korttidsavdelingen, hjemmesykepleien, spesialisthelsetjenesten, apotek og boligavdelingen, foregår hovedsakelig elektronisk.
Det er ønskelig med det tett samarbeid med pårørende. Vi tilstreber et så godt samarbeid og åpen kommunikasjon som mulig. Forventningsavklaring ved innflytting er viktig begge veier