Hjemmesykepleie

I omsorgsboligen jobber det sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeider og assistenter. Det er en sykepleier eller vernepleier og en helsefagarbeider som jobber på natt.
Beboer vil få tildelt en primærkontakt og sekundærkontakt når vedkommende flytter inn, og det er de han eller hun primært skal henvende deg til dersom det er endringer i deres hjelpebehov. Det de hadde hjelp til før de flyttet inn følger med videre nå som vedkommende har flyttet inn i omsorgsboligen.

Trygghetsalarm/ velferdsteknologi

Sengealarm og annen sensorteknologi som samarbeider med vår trygghetsalarm, gps, evondos, komp osv.

Praktisk bistand

Omsorgsboligen har egen hjemmehjelp. Dersom beboer har vedtak på PB fra tidligere, gjelder dette også når de flytter inn i omsorgsboligen. Dette er en tjeneste som må søkes om for nye brukere.

Aktiviteter

Omsorgsboligen har egen aktivitør og musikkterapeut som jobber kun på dagtid. Det er ulike aktiviteter og det varierer fra uke til uke. Vi har frokostgruppe, trening, bingo, turer, planter og andre aktiviteter.

Besøk av barnehage, barne og ungdoms-skoler, og temalunsjer.
I tillegg til sansehage med tursti og bålpanne har vi også høner på besøk sommerstid i egen innhegning.

Fellesarealer

Det er felles uteareal som bruke veldig mye om sommeren, hvor det er organisert aktivitet og aktivitet på eget initiativ.

Samarbeid

Samarbeid med frivillige

Vi har egen frivillighetskoordinator i seksjonen som jobber tett med bygdemuseet, historielaget, biblioteket i Lillestrøm kommune.

Samarbeidspartnere

Fastlege til den enkelte,
Pårørende
Frivillige
Bolig og eiendomsdrift
Spesialisthelsetjenesten
Apotek
Forvaltning