Lilletorget omsorgsbolig er en døgnbemannet omsorgsbolig. Omsorgsboligen har 45 leiligheter fordelt på Kjerulfsgate 22 B med 35 to-roms leiligheter og Kjerulfsgt 22C med 10 ett-roms leiligheter. Beboere som flytter inn i 22 C har mulighet til å spise lunsj, middag og kveldsmat sammen med andre beboere på felles kjøkken i 22 C.

Hjemmesykepleie

I omsorgsboligen jobber det sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeider og assistenter. Det er kun en hjelpepleier eller helsefagarbeider som jobber på natta. Beboer vil få tildelt en primærkontakt og sekundærkontakt når vedkommende flytter inn, og det er de han eller hun primært skal henvende deg til dersom det er endringer i deres hjelpebehov. Det de hadde hjelp til før de flyttet inn følger med videre nå som vedkommende har flyttet inn i omsorgsboligen.

Hjemmesykepleie har base i 2.etasje i Kjerulfsgate 22B.

Trygghetsalarm

Vi har ikke egen alarm på huset. Beboere må søke selv om kommunal trygghetsalarm.

Praktisk bistand

Omsorgsboligen har egen hjemmehjelp. Dersom beboer har vedtak på PB fra tidligere, gjelder dette også når de flytter inn i omsorgsboligen. Dette er en tjeneste som må søkes om for nye brukere.

Aktiviteter

Omsorgsboligen har egen aktivitør som jobber kun på dagtid. Det er ulike aktiviteter og det varierer fra uke til uke. To dager i uka er det frokostgruppe (personer som er underernærte). Bingo en gang i uka. Beboere har mulighet til å spise felles middag på Libos torg. Mat bestilles av den enkelte beboer fra sentralkjøkkenet.

Fellesarealer

Det er felles uteareal som brukes veldig mye om sommeren, hvor det er organisert aktivitet og aktivitet på eget initiativ. Det er felles møteareal på KJG 22C og ingen på KJG 22B.