Koordinatoren kan bidra med:

  • Å koordinere og samordne tilbud og tjenester til barn/ungdom/voksne (hjemmesykepleie, ergoterapeut, fysioterapeut, fastlege, helsestasjon, palliativt team på Ahus med flere)
  • Støttesamtaler via telefon eller hjemmebesøk
  • Tilrettelegging av hjemmesituasjonen
  • Informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike plager og symptomer som kan oppstå; smerter, kvalme, nedsatt matlyst og så videre.
  • Oversikt og samarbeid med pasientforeninger, frivillige og likemenn
  • Å være et bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten
  • Undervisning, råd og veiledning til helsepersonell

Kreftkoordinator kan kontaktes direkte på mail eller telefon. Det trengs ingen henvisning for å ta kontakt, og tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon

kreftkoordinator@lillestrom.kommune.no

Tjenestetorget: 66 93 85 20

Heidi Garthe
46 90 12 16

Sandra Jahr Svendsen
902 13 593