Kriseteamet er et tverrfaglig team bestående av kommunalt ansatte fagpersoner fra ulike instanser i kommunen. Alle har kunnskap og erfaring med å bistå kriseutsatte.

Tilbudet kan gis når eget nettverk eller det ordinære hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig eller trenger bistand. Når de berørte er ivaretatt av eget nettverk eller det øvrige hjelpeapparatet i kommunen, trekker Kriseteamet seg tilbake.

Aktuelle hendelser kan være:

  • Selvmord, selvmordsforsøk, vold eller drap
  • Akutte, uventede dødsfall
  • Ulykker og nestenulykker
  • Vitne til eller hjelper ved en alvorlig hendelse
  • Store kriser og katastrofer

For å komme i kontakt med psykososialt kriseteam ringer du legevakten på telefon 116 117.

Legevakten tar kontakt med vaktansvarlig i teamet. Det er vaktansvarlige i psykososialt kriseteam som vurderer om teamet skal rykke ut.

Tjenesten en gratis.