Finn skoler og SFO i Lillestrøm

Her finner du en oversikt over alle kommunale skoler og SFO i Lillestrøm kommune.

Lillestrøm realfagssenter

Lillestrøm realfagssenter har som hovedmål å fremme barns læring i realfag og teknologiske fag, samt å øke interessen for disse fagene i barnehage og skole.

Skoletilhørighet og grenser

Alle barn får tildelt skoleplass ut i fra sin folkeregistrerte adresse.

Begynne på skolen

Om tildeling av skoleplass og generell informasjon om å begynne på skolen

Flytte med skolebarn

Hvis du skal flytte, skal du informere skolen går på nå. Du trenger vanligvis ikke søke om å bytte skole når du skal flytte.

Bytte skole

Du kan søke om å bytte til annen skole enn den eleven hører til (nærskolen). Hvis du skal flytte, trenger du ikke søke om å bytte skole, men si fra på nåværende skole.

Skoleskyss

Kriterier for skoleskyss. Hvordan søke.

Lillestrøm kulturskole

Få all informasjon om Lillestrøm kulturskole.

Sommerskolen

Sommerskolen gir deg ferietilbud. Her finner du også info om sommerskolen og praktisk informasjon og kurstilbud og påmelding og restplasser for Sommerskolen.

Lillestrøm voksenopplæring

Tilbyr norskkurs og grunnskoleopplæring for voksne som ikke er kvalifisert for videregående opplæring og som ikke har som har som mål å få vitnemål fra grunnskolen.

Forskrift om skolekretser i Lillestrøm

Ny forskrift om skolekretser gjeldende fra 1.1.20, ble vedtatt i Lillestrøm kommunestyre den 17.12.19.

Tidlig skolestart

Hvis du mener barnet ditt kan begynne på skolen et år tidligere enn normalt, er det mulig å søke om dette hvis barnet har fylt 5 år innen 1. april.

Utsatt skolestart

Barn skal som hovedregel begynne på skolen det året de fyller 6 år. Hvis du mener at barnet ditt har behov for et ekstra modningsår før skolestart, kan du søke om utsatt skolestart.