Finn skoler og SFO i Lillestrøm

Her finner du en oversikt over alle kommunale skoler og SFO i Lillestrøm kommune.

Skoleskyss

Kriterier for skoleskyss. Hvordan søke.

Bytte skole eller flytte

Du kan søke om å bytte til annen skole enn den eleven hører til (nærskolen).