Lillestrøm realfagssenter har som hovedmål å fremme barns læring i realfag og teknologiske fag, samt å øke interessen for disse fagene i skolen. Vi står ovenfor store og vanskelige samfunnsspørsmål, og for å løse disse på best mulig måte er det viktig å gi alle kommunens barn grunnleggende og allmenndannende kunnskap, slik at de også ser relevansen av realfagene.

Om Lillestrøm realfagssenter

Lillestrøm realfagssenter er et kommunalt kompetansesenter for realfag og teknologi for skolene i Lillestrøm kommune. 

Gjennom vår virksomhet skal vi øke interessen for realfag og teknologi blant barn og unge i Lillestrøm kommune. Realfagssenterets primære målgruppe er lærere som underviser i naturfag, matematikk og realfaglige valgfag. I tillegg jobber realfagssenteret ut mot alle elevene i Lillestrømskolen gjennom satsningen Newton Lillestrøm. 

Realfagssenteret bidrar til kompetanseheving blant lærere i kommunen gjennom kommunale nettverk, kurs og workshops, i tillegg til å utvikle ressurser til bruk i skole som legger til rette for dybdelæring, motivasjon og interesse for realfag og teknolgi hos alle barn og unge. I tillegg er realfagssenteret ansvarlig for drift og faglig innhold i Newton Lillestrøm, og drifter Lillestrøm sommerskole.

Christian Wangberg / Lillestrøm kommune

Lillestrøm realfagssenter er en del av oppvekstsektoren i Lillestrøm kommune og har lokaler i Sophie Radich skole.  Lillestrøm realfagssenter består av en administrativ leder, som er rektor ved Sophie Radich skole, en fagleder og to rådgivere, i tillegg til to Newton-lærere og to matematikkspesialister.

 

 

Realfagssenteret holder til på Sophie Radich skole og det er rektor på skolen som er leder av senteret.

Realfagsenteret drifter også sommerskolen og Norges største Newton-rom. 

 

Temabilder Lillestrøm realfagsenter
Temabilder Lillestrøm realfagsenter
Temabilder Lillestrøm realfagsenter Lillestrøm realfagssenter
Temabilder Lillestrøm realfagsenter Lillestrøm realfagssenter
Temabilder Lillestrøm realfagsenter Lillestrøm realfagssenter
Temabilder Lillestrøm realfagsenter Lillestrøm realfagssenter
Temabilder Lillestrøm realfagsenter Lillestrøm realfagssenter
Temabilder Lillestrøm realfagsenter Lillestrøm realfagssenter
Temabilder Lillestrøm realfagsenter Lillestrøm realfagssenter
Temabilder Lillestrøm realfagsenter Lillestrøm realfagssenter