Lillestrøm realfagssenter har som hovedmål å fremme barns læring i realfag og teknologiske fag, samt å øke interessen for disse fagene i skolen. Vi står ovenfor store og vanskelige samfunnsspørsmål, og for å løse disse på best mulig måte er det viktig å gi alle kommunens barn grunnleggende og allmenndannende kunnskap, slik at de også ser relevansen av realfagene.

Om Lillestrøm realfagssenter

Lillestrøm realfagssenter er et kommunalt kompetansesenter for realfag og teknologi for skolene i Lillestrøm kommune. 

Gjennom vår virksomhet skal vi øke interessen for realfag og teknologi blant barn og unge i Lillestrøm kommune. Realfagssenterets primære målgruppe er lærere som underviser i naturfag, matematikk og realfaglige valgfag. I tillegg jobber realfagssenteret ut mot alle elevene i Lillestrømskolen gjennom satsningen Newton Lillestrøm. 

Realfagssenteret bidrar til kompetanseheving blant lærere i kommunen gjennom kommunale nettverk, kurs og workshops, i tillegg til å utvikle ressurser til bruk i skole som legger til rette for dybdelæring, motivasjon og interesse for realfag og teknolgi hos alle barn og unge. I tillegg er realfagssenteret ansvarlig for drift og faglig innhold i Newton Lillestrøm, og drifter Lillestrøm sommerskole.

Christian Wangberg / Lillestrøm kommune

Lillestrøm realfagssenter er en del av oppvekstsektoren i Lillestrøm kommune og har lokaler i Sophie Radich skole.  Lillestrøm realfagssenter består av en administrativ leder, som er rektor ved Sophie Radich skole, en fagleder og to rådgivere, i tillegg til to Newton-lærere og to matematikkspesialister.

 

 

Realfagssenteret holder til på Sophie Radich skole og det er rektor på skolen som er leder av senteret.

Realfagsenteret drifter også sommerskolen og Norges største Newton-rom.