Lillestrøm realfagssenter har som hovedmål å fremme barns læring i realfag og teknologiske fag, samt å øke interessen for disse fagene i barnehage og skole. Vi står ovenfor store og vanskelige samfunnsspørsmål, og for å løse disse på best mulig måte er det viktig å gi alle kommunens barn grunnleggende og allmenndannende kunnskap, slik at de også ser relevansen av realfagene.

Realfagssenteret holder til på Kjeller skole og det er rektor på skolen som er leder av senteret.

Realfagsenteret drifter også sommerskolen.