• Det blir kurs i uke 25, 26 og 32.
 • Alle kurs for 5. - 7. trinn er fulltegnet
 • Mandag 23. mai 12.00 åpner vi opp for førstemann til mølla på kurs for 8.-10. trinn.
  • En gang daglig vil vi tildele ledige plasser og dere vil få beskjed om dere har fått plass innen en arbeidsdag.
  • Det er kun mulig å delta på et kurs per elev.

Velkommen til sommerskolen 2022

Vi gleder oss til lærerike og sosiale uker med elevene fra Lillestrøm kommune!

Sommerskolen er gratistilbud for elever som til høsten starter i 5. til 10. trinn. 

Oppmøte og deltagelse

 • Lillestrøm sommerskole har base på Stav ungdomsskole.
 • Enkelte kurs har andre oppmøtesteder, men dette vil komme fram av kursbeskrivelsen.
 • Alle kurs starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00. Elevene har anledning til å komme fra kl. 08.30. 
 • Det er obligatorisk oppmøte hver dag hele kursuken. Elever som ikke møter første kursdag uten avtale, mister plassen sin. 
 • Vi har felles rutiner for registrering av elever ved levering og henting, der de får utdelt navneskilt i nøkkelbånd som de har på seg gjennom kursdagen.
 • Kursgruppene er satt sammen av elever fra forskjellige skoler og er aldersblandet innen gruppene 5. - 7. og 8. - 10. trinn. Elevene skal meldes på kurs ut fra det trinnet de starter på høsten 2022. 
 • Vi er mye ute på sommerskolen og elever må ha med klær tilpasset værforholdene.
 • Fravær eller sykdom må meldes hver dag til leder på basen.

Påmelding

Påmelding til sommerskolen er åpen tirsdag 19. april til og med 25. april.

Det åpnes for bestilling av restplasser mandag 9. mai kl 12.00.

Det er ingen mulighet for å endre påmeldingen din i etterkant, så husk å se nøye igjennom valg før du sender den inn.

Meld deg på
 • Sommerskole er et gratis tilbud for elever som er bosatt i Lillestrøm kommune. 
 • Vi har kurs for elever som skal begynne i 5. - 10. trinn til høsten. Det vil si at alle som i dag går i 4. - 9. trinn kan søke om plass på sommerskolen. 
 • Alle kan prioritere 3 kurs i sin søknad, men hver elev vil kun få tilbud om et kurs. Dette er for at flest mulig skal få tilbud om sommerskole. 
 • Plassene fordeles ved trekning dersom det er flere søkere til et kurs enn det er plasser. Plassene fordeles etter at påmeldingen er avsluttet. 
 • Alle som får plass på et kurs, vil motta et informasjonsbrev med praktisk informasjon og kontaktinformasjon.
 • Informasjon om tildeling av plasser og ventelister vil foregå via e-post som er oppgitt i søknaden.
 • Det er obligatorisk oppmøte hver dag hele kursuken. Elever som ikke møter første kursdag uten avtale, mister plassen sin.

Spesielle behov

Har ditt barn allergier eller andre spesielle behov - ta kontakt med leder på Sommerskolen for en vurdering og en eventuell drøfting om tilrettelegging.

Formålet med sommerskolen

Sommerskolen er utviklet for å gi et positivt sosialt og læringsfremmende tilbud til elever i kommunen, utover det ordinære skoleåret.
Sommerskolen ønsker å nå bredt ut og har utviklet kurs med hovedtemaer innenfor realfag, språk, kunst, dans, musikk, idrett og teater. Vi bruker både klasserommet, skolegården, nærmiljø og by som læringsarena, og legger vekt på en praktisk tilnærming til spennende temaer innenfor de klassiske skolefagene.

Et sentralt mål er at elevene skal føle mestring gjennom kurs med høy faglig kvalitet, samtidig som de får muligheter til å ha det gøy og få nye venner. Alle kursene inneholder innslag av fysisk aktivitet, og på noen av kursene vil dette være svømming.

Mer informasjon om når sommerskolen blir kommer snart.

Hvem jobber på sommerskolen

Aktivitetsledere som er ansatt på Lillestrøm sommerskole er lærere og studenter fra universiteter og høyskoler. I tillegg har vi også ansatt elever fra videregående skoler som assistenter på sommerskolen.

Alle som jobber på sommerskolen deltar på obligatoriske planleggingsdager før oppstart. Planleggingsdagene brukes til opplæring i kursinnhold, men også førstehjelp, brann- og smittevern. På kurs som foregår ved vann deltar kurslederne også på livredningskurs.

Det vil være minst to ledere/assistenter som har ansvaret for hvert kurs.
Alle kurssteder vil ha en leder eller kontaktperson som er tilgjengelig hver dag i kursperioden.