• Det blir kurs i uke 25, 26 og 32.
 • Det er kun mulig å delta på et kurs per elev.

Restplasser

Restplasser blir fordelt etter førstemann til mølla prinsipp, og påmeldingen åpner onsdag 19. april kl. 12.00. Det kan gå opptil én arbeidsdag før du får svar på om ditt barn får plass. 

Får barnet en restplass, strykes hen fra venteliste på andre kurs.

Se restplasser her

Velkommen til sommerskolen 2023

Vi gleder oss til lærerike og sosiale uker med elevene fra Lillestrøm kommune!

Sommerskolen er tilbud for elever som til høsten starter i 5. til 10. trinn. 

Tilbudet er gratis og varer en hel uke.


Påmelding

Info om påmelding blir sendt fra skolene via Vigilo.

Det er ikke mulig å endre påmeldingen din i etterkant, så husk å se nøye igjennom valg før du sender den inn.

 • Sommerskole er et gratis tilbud for elever som er bosatt i Lillestrøm kommune. 
 • Vi har kurs for elever som skal begynne i 5. - 10. trinn til høsten. Det vil si at alle som i dag går i 4. - 9. trinn kan søke om plass på sommerskolen. 
 • Alle kan prioritere 3 kurs i sin søknad, men hver elev vil kun få tilbud om et kurs. Dette er for at flest mulig skal få tilbud om sommerskole. 
 • Plassene fordeles ved trekning dersom det er flere søkere til et kurs enn det er plasser. Plassene fordeles etter at påmeldingen er avsluttet. 
 • Alle som får plass på et kurs, vil motta et informasjonsbrev med praktisk informasjon og kontaktinformasjon.
 • Informasjon om tildeling av plasser og ventelister vil foregå via e-post som er oppgitt i søknaden.
 • Om dere ønsker å trekke dere fra sommerskolen, må dette gjøres senest to uker før første kursdag for å unngå gebyr.

Oppmøte og deltagelse

 • Lillestrøm sommerskole har base på Sophie Radich skole.
 • Det vil bli satt opp transport til Sophie Radich skole fra utvalgte steder i og rundt Sørumsand og Fetsund.
 • Enkelte kurs har andre oppmøtesteder, men dette vil komme fram av kursbeskrivelsen. 
 • Alle kurs starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00. Elevene har anledning til å komme fra kl. 08.30. 
 • Det er obligatorisk oppmøte hver dag hele kursuken. Elever som ikke møter første kursdag uten avtale, mister plassen sin. 
 • Vi har felles rutiner for registrering av elever ved levering og henting, der de får utdelt navneskilt i nøkkelbånd som de har på seg gjennom kursdagen.
 • Kursgruppene er satt sammen av elever fra forskjellige skoler og er aldersblandet innen gruppene 5. - 7. og 8. - 10. trinn. Elevene skal meldes på kurs ut fra det trinnet de starter på høsten 2023. 
 • Vi er mye ute på sommerskolen og elever må ha med klær tilpasset værforholdene.
 • Fravær eller sykdom må meldes hver dag til leder på basen.

Spesielle behov

Har ditt barn allergier eller andre spesielle behov - ta kontakt med leder på Sommerskolen for en vurdering og en eventuell drøfting om tilrettelegging.

Kontakt

Formålet med sommerskolen

Sommerskolen er utviklet for å gi et positivt sosialt og læringsfremmende tilbud til elever i kommunen, utover det ordinære skoleåret.
Sommerskolen ønsker å nå bredt ut og har utviklet kurs med hovedtemaer innenfor realfag, språk, kunst, dans, musikk, idrett og teater. Vi bruker både klasserommet, skolegården, nærmiljø og by som læringsarena, og legger vekt på en praktisk tilnærming til spennende temaer innenfor de klassiske skolefagene.

Et sentralt mål er at elevene skal føle mestring gjennom kurs med høy faglig kvalitet, samtidig som de får muligheter til å ha det gøy og få nye venner. Alle kursene inneholder innslag av fysisk aktivitet, og på noen av kursene vil dette være svømming.

Hvem jobber på sommerskolen

Aktivitetsledere som er ansatt på Lillestrøm sommerskole er lærere og studenter fra universiteter og høyskoler. I tillegg har vi også ansatt elever fra videregående skoler som assistenter på sommerskolen.

Alle som jobber på sommerskolen deltar på obligatoriske planleggingsdager før oppstart. Planleggingsdagene brukes til opplæring i kursinnhold, men også førstehjelp, brann- og smittevern. På kurs som foregår ved vann deltar kurslederne også på livredningskurs.

Det vil være minst to ledere eller assistenter som har ansvaret for hvert kurs.
Alle kurssteder vil ha en leder eller kontaktperson som er tilgjengelig hver dag i kursperioden.