Bekreftelse på skoleplass for barn født i 2018

  • Alle barn har rett til skoleplass i den kommunen de bor i. Det er den folkeregistrerte adressen til barnet som bestemmer hvilken skole barnet hører til.
  • Er du forelder til barn som skal begynne på 1. trinn neste høst, vil dere få brev fra skolen barnet hører til i løpet av første kvartal 2024. Brevet blir sendt til elevens folkeregistrerte adresse.
  • Dere trenger ikke å svare eller gjøre noe dersom dere ønsker at barnet skal gå på skolen som sender brevet (nærskolen). Nærskolen er den skolen barnet hører til ifølge forskrift om skolekretser i Lillestrøm kommune.
  • Hvis du flytter til kommunen etter 31. januar 2024, må du kontakte nærskolen.
  • Foreldre trenger kun å søke om skoleplass til barnet hvis dere ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn nærskolen. Da må dere søke om skolebytte.
  • Dere kan søke om skolebytte via tjenesten på kommunens nettside  etter at barnet er registrert ved nærskolen. Det skjer i løpet av januar.
  • Skolebyttesøknader vil bli behandlet i april/mai og kommunen fatter vedtak innen 15. mai.
  • Private skoler har egne søknadsskjema.
  • Dere får et eget brev fra skolen senere på vårparten som forteller om besøksdag og nærmere informasjon om skolestart.

Besøksdag og informasjonsmøte

I mai eller juni vil skolen og SFO ha en besøksdag for barnet.
Det vil også bli holdt et informasjonsmøte for foreldre.
Da får dere mulighet til å bli kjent med skolen og de ansatte før skolestart.
Invitasjonen til besøksdag og informasjonsmøte sendes i april eller mai.

Hvilken skole skal barnet begynne på?

Hvilken skole barnet hører til (nærskolen til barnet), er fastsatt i forskrift om skolekretser, som ble vedtatt i Lillestrøm kommunestyre den 17. desember 2020, og gjelder fra 1. januar 2020, oppdatert med endringer vedtatt av kommunestyret 09.11.22 med virkning fra 1.8.23.Numrene i forskriften er grunnkretsnummer. 

Begynne på privatskole

Hvis barnet skal begynne på privatskole, må du kontakte den kommunale skolen som barnet hører til (nærskolen) på e-post eller i brev. Den skolen barnet hører til er den skolen som sender brev med bekreftelse på skoleplass. 

Søke annen skole (skolebytte)

Det er mulig å søke om skolebytte til annen skole enn den eleven hører til (nærskolen), jf. opplæringsloven § 8-1 tredje ledd.

Dere kan ikke søke om skolebytte via tjenesten på kommunens nettside før etter at barnet er registrert ved nærskolen. Det skjer i løpet av januar.

Det er kommunen som behandler søknader om å gå på skole utenfor elevenes skolekrets (skolebyttesøknader). Det er klagerett på slike vedtak. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen. Statsforvalteren er klageinstans.

Søknad før skolestart om plass på annen skole enn nærskolen sendes til kommunen innen 1. april. Kommunen fatter vedtak innen 15. mai. Søknader som kommer inn etter 1. april behandles fortløpende, men det må påregnes noe saksbehandlingstid.

Les mer om å bytte skole

Begynne på ungdomsskolen

Hvilken ungdomsskole barnet hører til bestemmes i forskrift om skolekretser.

Søknad før skolestart om plass på annen skole enn nærskolen sendes til kommunen innen 1. mars. Kommunen fatter vedtak innen 15. mai. Søknader som kommer inn etter 1. mars behandles fortløpende, men det må påregnes noe saksbehandlingstid.

Relatert informasjon