Skolegrenser

I kartet kan du se hvilken skole barnet hører til.

Skolegrenser fra august 2023

Hvordan bestemmes det hvilken skole barnet ditt skal gå på (nærskole)?

Hvilken skole barnet hører til bestemmes i forskrift om skolekretser.
Ny forskrift om skolekretser gjeldende fra 1.1.20, ble vedtatt i Lillestrøm kommunestyre den 17.12.19, oppdatert med endringer vedtatt av kommunestyret 22.4.20, med virkning fra 1.8.21. Oppdatert med endringer vedtatt av kommunestyret 09.11.22 med virkning fra 1.8.23

Vi gjør oppmerksom på at krets 1801 Haga vil bli delt mellom Riddersand/Østersund og Sørumsand/Bingsfoss med virkning fra 1.8.23 som en følge av vedtatt skolebehovsplan.

Vi gjør oppmerksom på at krets 1701 Åkrene vil bli delt for ungdomsskoleelver mellom Østersund og Sophie Radich med virkning fra 1.8.23 som en følge av vedtatt skolebehovsplan.

Forskriften gjelder alle barn i grunnskolepliktig alder bosatt i Lillestrøm kommune, men ikke barn som får opplæring i privatskoler eller privat opplæring i hjemmet.

Alle barn får tildelt skoleplass på sin nærskole ut fra folkeregistrert adresse.