Skolegrenser

I kartet kan du se hvilken skole barnet hører til i følge forskrift om skolekretser, som gjelder fra 01.01.2020.

Merk at det gjøres noen justeringer/endringer i skolekretsene fra skolestart i august 2021. Dette gjelder for skolene Fjuk og Haugtun, som blir Blaker skole. Det gjøres også noen justeringer i grensene mellom Åsenhagen, Brånås og Sten-Tærud skoler, og mellom Asak og Vardeåsen. Er du i tvil, kan du kontakte kommunen på oppvekstpost@lillestrom.kommune.no

Skolegrenser ut skoleåret 2020/2021 (juni 2021)

Nye skolegrenser fra august 2021

Hvordan bestemmes det hvilken skole barnet ditt skal gå på (nærskole)?

Hvilken skole barnet hører til bestemmes i forskrift om skolekretser.
Ny forskrift om skolekretser gjeldende fra 1.1.20, ble vedtatt i Lillestrøm kommunestyre den 17.12.19.

Forskriften gjelder alle barn i grunnskolepliktig alder bosatt i Lillestrøm kommune, men ikke barn som får opplæring i privatskoler eller privat opplæring i hjemmet.

Alle barn får tildelt skoleplass på sin nærskole ut fra folkeregistrert adresse.