Skolegrenser

I kartet kan du se hvilken skole barnet hører til i følge forskrift om skolekretser, som gjelder fra august 2021.

Skolegrenser fra august 2021

Hvordan bestemmes det hvilken skole barnet ditt skal gå på (nærskole)?

Hvilken skole barnet hører til bestemmes i forskrift om skolekretser.
Ny forskrift om skolekretser gjeldende fra 1.1.20, ble vedtatt i Lillestrøm kommunestyre den 17.12.19, oppdatert med endringer vedtatt av kommunestyret 22.4.20, med virkning fra 1.8.21.

Forskriften gjelder alle barn i grunnskolepliktig alder bosatt i Lillestrøm kommune, men ikke barn som får opplæring i privatskoler eller privat opplæring i hjemmet.

Alle barn får tildelt skoleplass på sin nærskole ut fra folkeregistrert adresse.