Flytte til Lillestrøm fra en annen kommune

Hvis du skal flytte til Lillestrøm fra en annen kommune, må du informere skolen barnet ditt går på nå i god tid, og oppgi flyttedato og ny adresse. Skolen barnet går på sender flyttemelding til den nye skolen i Lillestrøm.

Flytte innad i kommunen til en annen skolekrets

Hvis du skal flytte innad i kommunen til en annen skolekrets, må du informere skolen barnet ditt går på nå i god tid, og oppgi flyttedato og ny adresse. Skolen barnet går på sender flyttemelding til den nye skolen i Lillestrøm.

Flytte ut av Lillestrøm kommune

Hvis du skal flytte ut av Lillestrøm kommune må du informere skolen barnet ditt går på nå i god tid, og oppgi flyttedato og ny adresse. Skolen barnet går på sender flyttemelding til den nye kommunen.

Når dere flytter til ny skole i en annen kommune, må dere samtykke for at kopi av barnet sine elevmapper skal følge med til ny skole. Skolen sender ut samtykkeskjema

Begynne eller slutte på privatskole

Bytte fra kommunal- til privatskole

Hvis barnet ditt skal begynne på privatskole, må du informere den kommunale skolen som barnet hører til/går på, på e-post. Skolen sender flyttemelding til den nye skolen. Private skoler har egne søknadsskjema.

Bytte fra privatskole til kommunal skole

Hvis eleven skal bytte fra privatskole til den kommunale nærskolen, må du informere skolen barnet ditt går på nå i god tid, og oppgi flyttedato og eventuell ny adresse. Skolen barnet går på sender flyttemelding til den nye skolen i Lillestrøm.