Flytte til Lillestrøm fra en annen kommune

Hvis du skal flytte til Lillestrøm fra en annen kommune, må du informere skolen barnet ditt går på nå i god tid, og oppgi flyttedato og ny adresse. Skolen barnet går på sender flyttemelding til den nye skolen i Lillestrøm.

Flytte innad i kommunen

Flytte innad i kommunen til en annen skolekrets

Hvis du skal flytte innad i kommunen til en annen skolekrets, må du informere skolen barnet ditt går på nå i god tid, og oppgi flyttedato og ny adresse. Skolen barnet går på sender flyttemelding til den nye skolen i Lillestrøm.

Når dere flytter til ny skole, må dere samtykke for at kopi av barnet sine elevmapper skal følge med til ny skole. Skolen sender ut samtykkeskjema. Du finner det også her.

Samtykkeerklæring ved skolebytte

Flytte innad i kommunen med skolestarter

Hvis du skal flytte innad i kommunen til en annen skolekrets enn barnet hører til det året barnet skal begynne på skolen, må du informere skolen som har sendt brev om skoleplass, og oppgi flyttedato og ny adresse. Nåværende nærskole skole sender beskjed til den nye skolen i Lillestrøm. Det gis også beskjed om eventuell overflytting av SFO-plass. Dere trenger ikke søke på nytt.

Flytte ut av Lillestrøm kommune

Flytte ut av kommunen

Hvis du skal flytte ut av Lillestrøm kommune må du informere skolen barnet ditt går på nå i god tid, og oppgi flyttedato og ny adresse. Skolen barnet går på sender flyttemelding til den nye kommunen.

Når dere flytter til ny skole i en annen kommune, må dere samtykke for at kopi av barnet sine elevmapper skal følge med til ny skole. Skolen sender ut samtykkeskjema. Du finner det også her.

Samtykkeerklæring ved skolebytte

Flytte ut av kommunen med skolestarter

Hvis du skal flytte ut av Lillestrøm kommune det året barnet skal begynne på skolen,  må du informere skolen i Lillestrøm som har sendt brev om skoleplass. Du må selv gi beskjed til skolen i den nye kommunen om at dere kommer flyttende. Dere må søke SFO-plass i ny kommune dersom dere ønsker SFO plass. Ny kommune kan ha andre frister enn i Lillestrøm.

Begynne eller slutte på privatskole

Bytte fra kommunal- til privatskole

Hvis barnet ditt skal begynne på privatskole, må du informere den kommunale skolen som barnet hører til/går på, på e-post. Skolen sender flyttemelding til den nye skolen. Private skoler har egne søknadsskjema.

Bytte fra privatskole til kommunal skole

Hvis eleven skal bytte fra privatskole til den kommunale nærskolen, må du informere skolen barnet ditt går på nå i god tid, og oppgi flyttedato og eventuell ny adresse. Skolen barnet går på sender flyttemelding til den nye skolen i Lillestrøm.