Smilende jente med maling

Våre tilbud

Her finner du oversikt over tilbudene og kan søke om plass.

Barn fra lillestrøm kulturskole

Priser og vedtekter

Informasjon om fravær, betalingsreglement, opptaksregler med mer.

Lillestrøm kulturskole

Innlogging for elever og foresatte

I kulturskolens SpeedAdmin kan man melde seg inn og ut, endre opplysninger, kommunisere med lærere, se lekseplan med mer.

Lillestrøm kulturskole

Om Lillestrøm kulturskole

Generell informasjon om kulturskolen, ofte stilte spørsmål og kontaktinformasjon.

Om kulturskolen

Lillestrøm kulturskole tilbyr undervisning i teater, dans, musikk og kunst. Undervisningen gis på mange ulike steder i hele Lillestrøm kommune. Kulturskolens tilbud retter seg først og fremst mot barn og unge, men vi har også noen tilbud for voksne. Kulturskolen har cirka 1600 elevplasser.
 
Kulturskolen samarbeider med grunnskolene, SFO, fritidsklubber, bibliotek, helsetjenestene, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, videregående skoler, skolekorpsene, frivillige lag og foreninger, samt lokale kulturinstitusjoner.  
 
Kulturskolen har et eget fordypningstilbud, og er i tillegg medlem av Ung musikk, som gir ytterligere muligheter for fordypning til ivrige elever interkommunalt i samarbeid med Norges musikkhøgskole.