Lillestrøm kulturskole

Lillestrøm kulturskole tilbyr opplæring på de fleste instrumenter i tillegg til sang, dans og teater. Vi har også kunstverksted.

For barn fra 1. til 4. trinn tilbyr vi musikkgrupper (musikk, dans og teaterlek),  dans og kunstverksted enkelte skoler i kommunen  Tilbudet gis i skolens SFO tid, men barnet trenger ikke gå på SFO for å kunne delta.

Se skolens tilbud