Om Lillestrøm kulturskole

Lillestrøm kulturskole startet opp 1. januar 2020 etter kommunesammenslåingen med tidligere Fet, Skedsmo og Sørum kommuner. Den ferske kulturskolen har i alt ca. 1400 elevplasser og 58 lærere. Skolen tilbyr undervisning i teater, dans, musikk og kunst i hele den nye storkommunen. Skolen har også SFO-tilbud i musikk, dans og kunst samt musikkgruppetilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming.
Kulturskolen samarbeider tett med grunnskolen, videregående skoler, bibliotekene, skolekorpsene, og andre lag og foreninger både i og utenfor kommunen. Skolen har også et eget «talentprogram» og er medlem av «Ung musikk», som gir fordypningstilbud til ivrige elever interkommunalt.

Lokaler

Lillestrøm kulturskole gir undervisning i hele kommunen der elevene er. Kulturskolen har mye sambruk med skolene, samt noen egne lokaler. Våre egne lokaler er i Fetsund på Østersund, på Sørumsand i «helsebygget» foran det gamle rådhuset, på Frogner i 2.etg på gamleskolen samt noe i de nye lokalene på kultursenteret, og i Dampsagveien i Lillestrøm. Det bygges nå helt nye lokaler for Lillestrøm kulturskole midt i Lillestrøm sentrum mellom Lillestrøm kultursenter og bussterminalen. Det skal være ferdigstilt i 2022, og vi gleder oss veldig til det! Disse lokalene vil kun erstatte de lokalene vi har i Dampsagveien, og undervisningen over hele kommunen vil fortsette som før.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en kulturskole?
I kulturskolen kan elever fra 5 – 19 år lære seg å spille et instrument, synge, danse, spille teater eller gå på kunstverkstedet. Kulturskolen har først og fremst fast, ukentlig undervisning og ikke kurs, som mange andre skoler tilbyr. Ved å gå fast hver uke kan elevene utvikle seg i sitt eget tempo og bli en del av et fagmiljø og samholdet som oppstår på tvers av fag, alder, etnisitet og kjønn. Vi har mange ulike instrumenter og fag i Lillestrøm kulturskole – les mer om våre tilbud.

Hvordan kan jeg bli elev i Lillestrøm kulturskole?
Hovedopptaket er 1. juni og 1. desember, men vi tar inn elever hele året når det er ledig plass.

Søk plass her

Hvordan kan jeg si opp plassen min?
Endre fag, endre opplysninger eller si opp plass 
Når du er inn i programmet kan du velge utmelding i menyen og krysse av de fagene du ikke vil fortsette på.
Utmeldingsfristen er 1. desember og 1. juni. Melder du deg ut etter fristen må du belage deg på å betale hele- eller deler av semesteravgiften.

Har kulturskolen instrumenter jeg kan leie?
Lillestrøm kommune har noen instrumenter til leie. I hovedsak er dette strykeinstrumenter, gitarer og noen el-pianoer. Her vil nybegynnere prioriteres. Vi anbefaler at dere kjøper egne instrumenter (gjerne brukt) i samråd med lærer, da dette ofte er billigere på sikt.

Hva skjer når læreren er borte fra undervisningen?
I kulturskolens retningslinjer er det bestemt at en lærer kan ha to ganger fravær i semesteret uten at det settes inn vikar. Dersom det blir flere avlysninger enn dette vil eleven få fratrekk på semesteravgiften.
Eleven får ikke fratrekk for eget fravær, dersom ikke permisjon er innvilget.

Våre inspektører

Fetsund

Inspektør Fetsund

Gry Nordhagen

 Besøksadresse

Kulturbygget, Kirkeveien 97, 1900 Fetsund

 gry.nordhagen@lillestrom.kommune.no

Frogner og Sørumsand

Inspektør Frogner og Sørumsand

Ann-Kristin Rifsem

Besøksadresse, Sørum

Kuskerudveien 16, 1920 Sørumsand

 ann-kristin.rifseim@lillestrom.kommune.no

Lillestrøm

Inspektør Lillestrøm

Jørn Takla

 92633849

 jorn.takla@lillestrom.kommune.no