Barn fra lillestrøm kulturskole

Priser

Priser er årlig og gjeldende fra 1.1. 2024. Ved deltakelse i ett semester er prisen halvparten.

Fagtilbud 

Kroner per år

Musikkgrupper på skolene 1. – 4. klasse 

2 337

Enetimer sang og instrumental 

 4 672

Korpsundervisning 1 elevplass 

3 505

Teater/drama/musikkteater 

4 672

Kunstverksted 1 time i uken 

3 505

Kunstverksted 1,5 time i uken

4 672

Band 

3 505

Gruppeundervisning instrumental 

4 672

Kor/sanggruppe for barn/ungdom

2 337

Tilrettelagt musikkgruppe for voksne

4 088

Dans 1 klasse i uken 

2 831

Dans 2 klasser i uken 

4 906

Dans 3 klasser i uken 

7 010

Gruppeundervisning sang voksne 

4 672

Det gis søskenmoderasjon for søsken nummer to og utover.  Søskenmoderasjon er per i dag 173 kroner per semester i reduksjon per søsken.

Pris for instrumentleie kan variere noe for enkelte instrumenter, men er i all hovedsak 600 kroner per år, og faktureres med 300 kroner per semester.

Sats per barn er harmonisert og prisjustert med 4 %

Prisene gjelder fra 1. januar 2024.

Vedtekter

Opptak


 • Vi tar inn elever på de ulike aktivitetene fra og med første trinn, med unntak av barnedans hvor det tas inn elever fra fire år. På sang tar vi inn individuelle elever fra fylte ti år.
 • Elever som har fått plass kan fortsette ut semesteret de fyller 19 år på valgt aktivitet.
 • Ønsker en å delta på flere aktiviteter må det søkes på hver enkelt aktivitet.
 • Det gis ikke fortrinnsrett for elever som allerede er tatt inn som elev ved skolen.
 • Ved ventelister prioriteres barn og ungdom som har stått lengst på venteliste.
 • Frist for å søke plass er 1. juni, men vi tar inn elever gjennom hele året hvis det er ledige plasser.

Betalingsreglement

 • Prisene fastsettes av Lillestrøm kommune, og kan reguleres hvert halvår.  
 • Faktura sendes ut hvert halvår mot slutten av semesteret.
 • Påbegynt semester må betales fullt ut.
 • Det gis en prøvetime uten forpliktende betaling ved oppstart.
 • Utmelding må gjøres i søknadsportalen før 1. juni for høstsemesteret og før 1. desember for vårsemesteret.
 • Ved oppstart etter halvgått semester betales halv semesteravgift.
 • Dersom vi må avlyse timer på grunn av at vi ikke kan skaffe vikar, refunderes elevavgiften fra og med femte avlysning.
 • Ved manglende betaling, vil eleven miste elevplassen

Annet

 • Ved mye fravær uten grunn eller ved dårlig innsats over tid, kan eleven miste retten til elevplass ved skolen.
 • Det er anledning til å søke om permisjon fra undervisningen i inntil ett år. Du søker permisjon for ditt barn på epost til kulturskolen@lillestrom.kommune.no
 • Gi beskjed direkte til lærer dersom du ikke kan møte til timen.
 • Vi ønsker å gi elevene et godt og variert tilbud. Derfor kan det være nødvendig med endringer i timeplanen i løpet av skoleåret.
 • Alle elever i kulturskolen skal få minst et tilbud i året om å delta på ett av våre elevarrangementer/konserter. Vi ser på dette som en viktig del av undervisningen.
 • Eleven må selv skaffe nødvendig materiell som skal brukes i undervisningen. Det er viktig at instrumentaleleven har et godt instrument.
 • Elevene har selv ansvar for å ta vare på instrumentene og eiendelene sine i undervisningslokalene, og vi anbefaler å tegne forsikring på dyrere instrumenter.
 • Enkelte instrumenter kan leies ved skolen. Det skrives da en egen leiekontrakt.
 • Manglende betaling gjelder ikke som utmelding.