Barn med spesielle behov

Hvis et barn behov for spesiell hjelp og støtte kan han eller hun trenge mer oppfølging i barnehagen.