Oppfølging av PP-tjenesten

Barn, unge og voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til å få hjelp fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Logoped til barn og voksne

Kommunen tilbyr logopedhjelp for barn og voksne.

Spesialundervisning til voksne

Se hvilke tilbud vi har til voksne som av ulike grunner har lese- og skrivevansker, og hvordan du kan få hjelp.

Synspedagog

Lillestrøm kommune har tilbud til barn og voksne som etter sykdom, skade eller ulykke får synsvansker.

Særlig tilrettelagte undervisningstilbud

Kommunen har fem ulike tilbud med høy spesialpedagogisk og miljøterapeutisk kompetanse for barn som trenger et særlig tilrettelagt opplæringstilbud.