Hvilke barn kan få hjelp av logoped?

Barnelogopedene jobber med barn og unge i alderen 0–16 år og gir hjelp med språk og talevansker. Logopedene har ansvaret for både barnehager og skoler i kommunen.

Dere kan selv øve på R-lyden hjemme ved hjelp av vårt R-hefte og instruksjonsvideoer

Hva utreder og diagnostiserer vi hos barn?

Vi utreder og diagnostiserer

 • uttalevansker
 • stemmevansker
 • stamming
 • svelgevansker
 • språkvansker
 • leppe-, kjeve-, og ganespalte

Hva slags videre oppfølging kan barn få?

Vi vurderer eventuelle behov for videre oppfølging, som kan være

 •  logopedtimer
 • veiledning til personale  
 • veiledning til foreldre

Hva slags hjelp kan voksne få av logoped?

Vi gir tilbud til voksne som har behov for gjenopptrening av språk og tale etter skade.

Vi utreder og diagnostiserer

 • Talevansker hos personer med nevrologiske sykdommer som for eksempel ALS, MS eller Parkinson sykdom.
 • Stemmevansker
 • Svelgvansker (dysfagi)
 • Gjenopptrening av språk og tale etter skade
 • Lese- og skriveopplæring etter skade

Hvordan går jeg som voksen fram for å få hjelp av logoped?

Du kan få logopedtilbud hos oss etter henvisning fra sykehusene og i noen tilfeller fra fastlege eller ved egen søknad.

Slik søker du

Innlogging til skjema krever ID-porten. Det gjelder uansett om du søker på vegne av deg selv, for barn du har foreldreansvar for eller annen voksen.

Søke logoped til barn eller voksen

Søknadsfrister

Voksne

Voksne kan henvises og få plass hele året.

Frister for barn 

 uke 40 (før høstferien) for høsthalvåret

Søknader i høsthalvåret må ha kommet inn innen uke 40, unntatt r- og/ eller s- vansker og taleflytvansker

uke 8 (før vinterferien) for vårhalvåret

Søknader i vårhalvåret må ha kommet inn innen uke 8, unntatt r- og/eller s- vansker og taleflytvansker

Det tas inn nye barn to ganger i året, med noen unntak. Henvisninger som ikke mottas innen fristen, blir behandlet ved neste opptak.

Frist for barn med r- og s vansker og taleflytvansker er 1. desember

 Kursene starter fra og med januar.

Barn med r-vansker kan henvises fra 2.klasse.
Barn med s-vansker kan henvises fra 3.klasse.