Hvem kan få hjelp av logoped?

Barnelogopedene jobber med barn og unge i alderen 0–16 år og gir hjelp med språk og talevansker. Logopedene har ansvaret for både barnehager og skoler i kommunen.

Er du voksen og trenger hjelp fra logoped?

Hva utreder og diagnostiserer vi?

Vi utreder og diagnostiserer

  • uttalevansker
  • stemmevansker
  • stamming
  • svelgevansker
  • språkvansker
  • leppe-, kjeve-, og ganespalte

Hva slags videre oppfølging kan jeg få?

Vi vurderer eventuelle behov for videre oppfølging, som kan være

  •  logopedtimer
  • veiledning til personale  
  • veiledning til foreldre

Slik søker du

Søk logopedhjelp til barn (søknadsskjema kommer)

Søknadsfrister

Barn med taleflytvansker

Barn med taleflytvansker kan henvises og få plass hele året.
 Det tas inn nye barn to ganger i året, med noen unntak.
Søknader i høsthalvåret må ha kommet inn innen uke 40 (unntatt r-s-, og taleflytvansker)
Søknader i vårhalvåret må ha kommet inn innen uke 8 (unntatt r-s-, og taleflytvansker)

 Henvisninger som ikke mottas innen fristen, blir behandlet ved neste opptak.

R- og s vansker

Frist for henvisning av r- og s-vansker er 1.desember. Kursene starter fra og med januar.

Barn med r-vansker kan henvises fra 2.klasse.
Barn med s-vansker kan henvises fra 3.klasse. 

Kontakt

Frydenlund logopedtjeneste og voksenopplæring