Hvilke barn kan få hjelp av logoped?

Barnelogopedene jobber med barn og unge i alderen 0–16 år og gir hjelp med språk og talevansker. Logopedene har ansvaret for både barnehager og skoler i kommunen.

Hva utreder og diagnostiserer vi hos barn?

Vi utreder og diagnostiserer

 • uttalevansker
 • stemmevansker
 • stamming
 • svelgevansker
 • språkvansker
 • leppe-, kjeve-, og ganespalte

Hva slags videre oppfølging kan barn få?

Vi vurderer eventuelle behov for videre oppfølging, som kan være

 •  logopedtimer
 • veiledning til personale  
 • veiledning til foreldre

Hva slags hjelp kan voksne få av logoped?

Vi gir tilbud til voksne som har behov for gjenopptrening av språk og tale etter skade.

Vi utreder og diagnostiserer

 • Talevansker hos personer med nevrologiske sykdommer som for eksempel ALS, MS eller Parkinson sykdom.
 • Stemmevansker
 • Svelgvansker (dysfagi)
 • Gjenopptrening av språk og tale etter skade
 • Lese- og skriveopplæring etter skade

Hvordan går jeg som voksen fram for å få hjelp av logoped?

Du kan få logopedtilbud hos oss etter henvisning fra sykehusene og i noen tilfeller fra fastlege eller ved egen søknad.

Slik søker du

Foreløpig må du kontakte Logopedtjenesten for å få tilsendt søknadsskjema

Sykehus og lege kan benytte  egne skjema.

Søknadsfrister

Voksne

Voksne kan henvises og få plass hele året.

Frister for barn med taleflytvansker:

høst: innen uke 40 (før høstferien)

vår: innen uke 8 (før vinterferien)

Søknader i høsthalvåret må ha kommet inn innen uke 40 (unntatt r-s-, og taleflytvansker)
Søknader i vårhalvåret må ha kommet inn innen uke 8 (unntatt r-s-, og taleflytvansker)

Det tas inn nye barn to ganger i året, med noen unntak.

 Henvisninger som ikke mottas innen fristen, blir behandlet ved neste opptak.

Frist for barn med r- og s vansker er 1. desember

 Kursene starter fra og med januar.

Barn med r-vansker kan henvises fra 2.klasse.
Barn med s-vansker kan henvises fra 3.klasse.