Hvilke barn kan få hjelp av logoped?

Barnelogopedene jobber med barn og unge i alderen 0–16 år og gir hjelp med språk og talevansker. Logopedene har ansvaret for både barnehager og skoler i kommunen.

Språkvansker utredes og følges opp av PPA.

 • Språkforståelse
 • Lite ordforråd
 • Kommunikasjon
 • Alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK)

Dersom du er usikker på om det er logopedtjenesten eller PPA som kan hjelpe ditt barn, kan du ringe oss på: 66 93 23 40 eller sende e-post til: Logoped@lillestrom.kommune.no

Vi har utviklet et digitalt R-kurs med instruksjonsvideoer som dere kan selv kan bruke for å øve hjemme.
Digitalt R-kurs

Hva utreder og diagnostiserer vi hos barn?

Vi utreder og diagnostiserer

Hva slags videre oppfølging kan barn få?

Vi vurderer hva slags behov for oppfølging barnet har:

 1. Introduksjon til hjemme-øving (f.eks. Digitalt R-kurs).
 2. Direkte veiledning til foreldre og barnehage/skole.
 3. Logopedtimer med barnet.

For noen barn vil f.eks. R-lyd komme på plass med økt bevissthet, mens andre barn vil kunne trenge direkte veiledning og/eller logopedtimer.

Hva slags hjelp kan voksne få av logoped?

Vi gir tilbud til voksne som har behov for gjenopptrening av språk og tale etter skade.

Vi utreder og diagnostiserer

 • Talevansker hos personer med nevrologiske sykdommer som for eksempel ALS, MS eller Parkinson sykdom.
 • Stemmevansker
 • Svelgvansker (dysfagi)
 • Gjenopptrening av språk og tale etter skade
 • Lese- og skriveopplæring etter skade
 • Kommunikasjonshjelpemidler (ASK)

Hvordan går jeg som voksen fram for å få hjelp av logoped?

Du kan få logopedtilbud hos oss etter henvisning fra sykehusene og i noen tilfeller fra fastlege eller ved egen søknad.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?

Ring oss på: 66 93 23 40 eller send e-post til: Logoped@lillestrom.kommune.no

Slik søker du

Innlogging til skjema krever ID-porten. Det gjelder uansett om du søker på vegne av deg selv, for barn du har foreldreansvar for eller annen voksen.

Søke logoped til barn eller voksen

 

Dersom du har behov for andre kommunale helse- og omsorgstjenester, kan du sende en søknad til Tjenestetorg for voksne eller Tjenestetorg for barn, unge og familier.

Behandling av søknad og inntak

Voksne

Vi har løpende inntak på voksne med behov for logopedoppfølging

Barn 

Vi mottar søknader på barn hele året og gjør fortløpende vurderinger av hvor raskt barnet trenger vår bistand. Ved stor pågang må vi prioritere.

Vi har hovedinntak tre ganger i året. Det er 1. januar, 1. mai og 1. oktober.

Prioriteringsrekkefølge ved stor pågang

 1. Taleflyt
 2. Munnmotoriske vansker/svelgevansker
 3. Stemmevansker
 4. Språklydsvansker (unntatt R og S)
 5. Vansker med R og S-lyd.
 6. Veiledning, kurs, foredrag, o.l.