• Forsøk å ha samme væremåte enten barnet stammer eller ikke.
  • Se på barnet ditt når det prater til deg. Ha fokus på hva barnet sier, enn hvordan det sier det.
  • Forsøk ikke å snakke for barnet ditt. La barnet snakke ferdig selv – uten å bli avbrutt.
  • Hvis barnet ditt står fast, er det viktig at barnet ikke blir bedt om å finne på andre ord.
  • Forsøk å redusere ditt eget taletempo når dere snakker sammen. Dette viser seg å være mer effektivt, enn å fortelle barnet at det selv skal sette ned sitt eget taletempo.
  • Vis aksept for at barnet kan stamme. Signaliser at det går fint om han/hun står fast på ord en gang iblant. Gi barnet den ekstra tiden han/hun trenger for å si ferdig ordet.
  • Ros barnet ditt ofte når det snakker.
  • Rosen må gjelde barnets språklige glede og engasjement, og ikke hvorvidt barnet stammer eller ikke.
  • Oppmuntre til gode talevaner. Ingen skal avbryte den som snakker. Ingen skal snakke for noen eller avslutte ordene for noen.
  • Ikke snakk over hodet på barnet om stammingen. De får med seg mer enn man tror.