Spesialundervisning til voksne med lese- og skrivevansker

Hvem kan søke?

Er du voksen og har lese- og skrivevansker, kan du få et tilbud hos oss. Vi gir tilbud til voksne som har

  • dysleksi
  • behov for spesialundervisning etter sykdom, skade eller ulykke
  • behov for bedre lese- og skriveferdigheter for å komme i jobb

Hvordan er saksgangen?

  • Alle som har søkt om hjelp blir vurdert av PP-tjenesten (PPA)/ ekstern logoped. Det blir skrevet en sakkyndig vurdering som danner grunnlag for et enkeltvedtak.
  • Du kan få tilbud om enkelttimer eller undervisning i gruppe.

Spesialundervisning til voksne med utviklingshemming

Hvem kan søke?

Voksenavdelingen tilbyr spesialundervisning til voksne med utviklingshemming som trenger vedlikehold eller nyinnlæring.

Hvilke tilbud kan vi gi?

  •  Musikkterapeutisk tilnærming.
  • Alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Tachikawa - veiledet avspenning

Søknadsskjema spesialundervisning til voksne

Søk spesialundervisning

 

Sykehus og lege kan benytte sine egne skjema.

Søke spesialundervisning til barn?

Hvis du vil søke spesialundervisning til barn, må du ta kontakt med skolen eller barnehagen til barnet. De tar ved behov kontakt med PP-tjenesten, som i Lillestrøm heter Pedagogisk-Psykologisk Avdeling (PPA).