Søke skoleplass på Frydenlund, Skåningsrud eller Base 3, Garderåsen skole

  • Frydenlund skole og ressurssenter, Skåningsrud skole og ressurssenter og Base 3 ved Garderåsen skole er en del av Lillestrøm kommunes grunnskoler. De gir et helhetlig spesialpedagogisk tilbud til elever med psykisk utviklingshemming og/eller store generelle lærevansker etter kapittel 5 i opplæringsloven.

  • Skolene har bygget opp høy spesialpedagogisk - og miljøterapeutisk kompetanse.

  • Frydenlund og Skåningsrud har kompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

  • Søknadsfrist er 1. november.

Søk plass på Frydenlund, Skåningsrud eller Base 3, Garderåsen skole

Inntakskriterier til Skåningsrud skole, Frydenlund skole og Base 3 ved Garderåsen skole

Søke om særlig tilrettelagt opplæring på Vardeåsen skole eller Asak skole

  • Særlig tilrettelagt opplæringstilbud er et fagforsterket tilbud, der det er bygget opp spesifikke kompetanser på enkelte områder.
  • Tilbudet på Vardeåsen skole i Forsterket enhet gis på 1.-4. trinn
  • Tilbudet på Asak skole i Forsterket enhet gis på 5.-10. trinn.
  • Tilbudet vil være aktuelt for elever med stort behov for struktur og forutsigbare rammer, både i og utenfor klasserommet. Dette kan for eksempel være elever med autismespekterforstyrrelser.
  • Søknadsfrist er 1. januar.
Søk plass på Vardåsen og Asak