Om skolen

Garderåsen skole ligger på toppen av Fetsund og er en 1.-7. skole med ca. 300 elever. Skolen vår ligger flott til med skogen som nærmeste nabo og en skolegård som innbyr til mye aktivitet, både i skolens åpningstid og på ettermiddagene. Nærområdet brukes aktivt til lek og uteskole. Skolen har en liten tilrettelagt avdeling med plass til 5 elever med ulike sammensatte lærevansker.

Skolen skal gjenspeile kommunens verdier tillit, nyskaping og inkludering.

Dette er viktig for oss

Skolens slagord: På toppen av mestring

Skolens visjon og verdigrunnlag:
Skolens viktigste verdi er likeverd. Vi skal behandle hverandre med respekt og ta hensyn til hverandre. De voksne har mer erfaring og innsikt og må være de som tar beslutninger, men retten til å bli hørt og tatt på alvor, er lik for alle.

På Garderåsen skole står mestring for alle elever i sentrum. Når elevene føler mestring, skaper det nysgjerrige og arbeidslystne elever. Derfor ser vi tilpasset opplæring som en viktig del av skolens hverdag.

Alle elever vil og kan utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Elevene vokser gjennom å møte forventninger og krav om å ta ansvar for seg selv og andre. De skal gis muligheter til å utvikle seg faglig, sosialt og emosjonelt hver dag. Elevene er ulike og skal behandles ulikt, men likeverdig. Vi er opptatt av å videreutvikle et godt læringsmiljø for elevene.

Vi har høye ambisjoner på skolens vegne. Vi har fokus på relasjonsbygging til den enkelte elev, og faglig progresjon gjennom gode underveisvurderinger.

Dybdelæring og tverrfaglighet skaper forståelse for det grunnleggende i fagene på skolen. Variasjon i metoder i undervisningen er det viktigste grunnlaget for å sikre dybdelæring og tverrfaglighet. Derfor skal elevene våre møte en variert undervisning med bruk av uteskole, stasjonsundervisning og forskjellige samarbeidsformer.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barneskole
 • Barneskole
 • Har forsterket enhet for barn med særlige behov
 • Oppstartsår: 1989
 • Ombygget/renovert: 1998 og 2001
 • Ca antall elever : 290
 • Antall ansatte: 45
 • Antall paralleller: 2
 • Antall klasser: 14

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Ballbinge
 • Fotballbane
 • Nær skog
 • Nær vann
 • Trivselsledere
Spesialrom
 • Gymsal
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Mediatek
 • Sløydsal