Om skolen

Garderåsen skole ligger i Fetsund. Skolen ligger fint til med skogen som nærmeste nabo og en skolegård som innbyr til mye aktivitet. Uteområdene brukes både i skolens åpningstid og på ettermiddagene. Skolen har en tilrettelagt avdeling for elever med multifunksjonshemninger/store sammensatte lærevansker.

Dette er viktig for oss

Skolens visjon er: På toppen av mestring

Skolens verdigrunnlag:
Skolens viktigste verdi er likeverd. Det betyr at når konflikter eller uenigheter oppstår, er alles opplevelse like mye verdt. Det betyr ikke at vi er likestilte. De voksne har mer erfaring og innsikt og må være de som tar beslutninger, men retten til å bli hørt og tatt på alvor, er lik for alle.

Det personlige ansvaret:
De voksne på skolen skal ta et personlig ansvar for sitt ståsted ved å si i fra om behov, forventninger og egne grenser. De voksne skal også støtte elevene i å ta et personlig ansvar.

Elevsyn:
Alle elever vil og kan utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Elevene vokser gjennom å møte forventninger og krav om å ta ansvar for seg selv og andre. De skal gis muligheter til å utvikle seg faglig, sosialt og emosjonelt hver dag. Elevene er ulike og skal behandles ulikt, men likeverdig

Lærersyn:
Den gode skolen er den gode læreren. Pedagogisk relasjons-kompetanse er den viktigste bærebjelken i klasserommet. Læreren er på sitt beste når faglig og personlig tyngde og tydelighet forenes i den gode relasjonen med eleven.

Stasjonsundervisning:
Alle elevene fra 1.-7. klasse har stasjonsundervisning i lesing og skriving og regning. Denne undervisningen foregår fra kl. 08.30-10.30 (uten pause). To lærere i klassen i alle norsk-, matematikk- og engelsktimer.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barneskole
 • Barneskole
 • Har forsterket enhet for barn med særlige behov
 • Oppstartsår: 1989
 • Ombygget/renovert: 1998 og 2001
 • Ca antall elever : 290
 • Antall ansatte: 45
 • Antall paralleller: 2
 • Antall klasser: 14

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Ballbinge
 • Fotballbane
 • Nær skog
 • Nær vann
 • Trivselsledere
Spesialrom
 • Gymsal
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Mediatek
 • Sløydsal