Om skolen

Skolen ligger på Strømmen-vegg i vegg med Sagdalen skole. Barne- og ungdomsskole for barn og unge med spesielle behov og store sammensatte lærevansker. Skolen er veiledningstjeneste for barnehager og skoler, med høy spesialpedagogisk kompetanse

Dette er viktig for oss

Skolens visjon: Rom for alle og blikk for den enkelte
Skolens verdier: Anerkjennelse og respekt, deltagelse og mestring, tilhørighet og trygghet.

Frydenlund skole ønsker å gi et godt opplæringstilbud for elever med store og sammensatte lærevansker. Opplæringstilbudet følger ordinær lærerplan. Alle elevene har IOP (individuell opplæringsplan) i alle fag. Elevene får opplæring i alle fag unntatt 2.fremmedspråk.

Faglig profil er grunnleggende ferdigheter, ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) og autismespekterforstyrrelser.

Sosialprofil er et godt læringsmiljø; gode relasjoner mellom lærer-elev , elev-elev og tett samarbeid hjem-skole

Individuell tilrettelegging med tanke på elevenes behov i form av struktur, organisering, belønning, sosiale historier, arbeid med følelser, musikkterapi, og bruk av faglig fundamenterte metoder.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barne- og ungdomsskole for barn og unge med spesielle behov og store sammensatte lærevansker.
 • Oppstartsår: 1969
 • Ombygget/renovert:
 • Ca antall elever : 48
 • Antall ansatte: 73
 • Antall paralleller: 1
 • Antall klasser: 8
 • Tall fra Skoleporten viser statistikk om opplæringa, læringsmiljø, læringsresultater, ressurser og gjennomføring per skole.

Fasiliteter

Uterommet
 • Nye lekeapparater
Spesialrom
 • Grupperom
 • Svømmehall

Valgfag 

Valgfag
 • Forskning i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse

Søke plass ved særlig tilrettelagte undervisningstilbud

Oversikt over tilbud, søknadsprosess og inntakskriterier.