Om skolen

Skolen ligger på Strømmen-vegg i vegg med Sagdalen skole. Barne- og ungdomsskole for barn og unge med spesielle behov og store sammensatte lærevansker. Skolen er veiledningstjeneste for barnehager og skoler, med høy spesialpedagogisk kompetanse

Dette er viktig for oss

Skolens visjon: Rom for alle og blikk for den enkelte
Skolens verdier: Anerkjennelse og respekt, deltagelse og mestring, tilhørighet og trygghet.

Frydenlund skole ønsker å gi et godt opplæringstilbud for elever med store og sammensatte lærevansker. Opplæringstilbudet følger ordinær lærerplan. Alle elevene har IOP (individuell opplæringsplan) i alle fag. Elevene får opplæring i alle fag unntatt 2.fremmedspråk.

Faglig profil er grunnleggende ferdigheter, ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) og autismespekterforstyrrelser.

Sosialprofil er et godt læringsmiljø; gode relasjoner mellom lærer-elev , elev-elev og tett samarbeid hjem-skole

Individuell tilrettelegging med tanke på elevenes behov i form av struktur, organisering, belønning, sosiale historier, arbeid med følelser, musikkterapi, og bruk av faglig fundamenterte metoder.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barne- og ungdomsskole for barn og unge med spesielle behov og store sammensatte lærevansker.
 • Oppstartsår: 1969
 • Ombygget/renovert:
 • Ca antall elever : 48
 • Antall ansatte: 73
 • Antall paralleller: 1
 • Antall klasser: 8

Fasiliteter

Uterommet
 • Nye lekeapparater
Spesialrom
 • Grupperom
 • Svømmehall

Valgfag 

Valgfag
 • Forskning i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse

Søke plass ved særlig tilrettelagte undervisningstilbud

Oversikt over tilbud, søknadsprosess og inntakskriterier.

Frydenlund logopedtjeneste og voksenopplæring

Frydenlund logopedtjeneste og voksenopplæring har samme ledelse som skolen, men holder til i Strømsveien 80. De tilbyr logoped, synspedagog og spesialundervisning for voksne.