Logopedtilbud til barn og voksne

Kommunen har tilbud om logoped for barn og voksne.
Finn mer informasjon om hvem som kan få hjelp av logoped og hvordan du søker.

Spesialundervisning til voksne med utviklingshemming

Kommunen har tilbud om spesialundervisning til voksne som trenger

  • lese- og skriveopplæring
  • nyinnlæring av ferdigheter etter sykdom, skade eller ulykke
  • har utviklingshemming

Finn mer informasjon om hvem som kan få hjelp og hvordan du søker.

Synspedagog

Vi gir tilbud til barn og voksne som etter sykdom, skade eller ulykke får synsvansker. 

Finn mer informasjon om hvem som kan få hjelp av synspedagog og hvordan du søker.