Om SFO

Frydenlund SFO har tilbud til elever på 1. - 10. trinn. Elever på 5. - 10. trinn har gratis SFO-plass, men betaler kostpenger. 

Nøkkelinformasjon

  • Vi har SFO for elever på 1.-10. trinn

Organisering

Antall baser