Samlet oversikt over alle gebyrer, priser og brukerbetalinger på framsikt.no  

Miljø og samfunn

Se priser for:

Oppvekst

Helse og mestring

Kultur 

Næring og annet

Prisoversikt 2022

Samlet oversikt over alle gebyrer, priser og brukerbetalinger i 2022 på framsikt.no  

Miljø og samfunn

Se priser for:

Last ned gebyroversikt for kommunalområde by- og stedsutvikling

Gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk

Gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk (PDF, 468,6 KB)

Oppvekst

Helse og mestring 

Kultur 

Næring og annet