Samlet oversikt over alle gebyrer, priser og brukerbetalinger på framsikt.no  

Miljø og samfunn

Se priser for:

Oppvekst

Helse og mestring

Kultur 

Næring og annet

Prisoversikt 2022

Samlet oversikt over alle gebyrer, priser og brukerbetalinger i 2022 på framsikt.no  

Miljø og samfunn

Se priser for:

Last ned gebyroversikt

Gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk

Prisliste - Gebyrforskrift 2023 for plan, byggesak, geodata og landbruk (PDF, 795,8 KB)

Generelle bestemmelser Gebyrforskrift 2023 for plan, byggesak, geodata og landbruk (PDF, 431,9 KB)

Oppvekst

Helse og mestring 

Kultur 

Næring og annet