Gebyrlisten er en del av kommuneplanens handlingsdel og årsbudsjettet.

Samlet oversikt over alle gebyrer, priser og brukerbetalinger ser du på framsikt.no