Samlet oversikt over alle gebyrer, priser og brukerbetalinger på framsikt.no  

Oppvekst

Helse og mestring

Kultur 

Miljø og samfunn

Last ned egen gebyroversikt for kommunalområde by- og stedsutvikling

Gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk

Gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk (PDF, 468,6 KB)

Næring og annet