Kommunale gebyrer

Betaling av faktura Vann- og avløpsgebyrer Private avløpsanlegg / septik Renovasjonsgebyr og priser Feiing Månedlig faktura for kommunale gebyr kommunale gebyrer

Eiendomsskatt

Om eiendomsskatt i Lillestrøm Hvor mye skal jeg betale i eiendomsskatt? Faktura for eiendomsskatt Fritak for eiendomsskatt Klage på eiendomsskatt

Kommunal inkasso

Betaler du ikke fakturaen du får fra kommunen innen fristen, blir kravet sendt videre til Nedre Romerike kemnerkontor for videre innfordring.

Skatteoppkrever og kemner

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Gebyrer, priser og brukerbetalinger

Samlet oversikt over kommunale gebyrer, priser og brukerbetalinger for 2024.