Endringer i karantenereglene fra 26. januar 2022

Taksering 2021 / 2022

Taksering i forbindelse med eiendomsskatt i Lillestrøm kommune 2021/2022.

Om eiendomsskatt i Lillestrøm

Lillestrøm kommune har eiendomsskatt og den faktureres i 2 terminer, med forfall 1. juni og 1. november.

Beregning av eiendomsskatt

Hvor mye må jeg betale og hvordan beregnes eiendomsskatten?

Faktura for eiendomsskatt

Fakturaen for eiendomsskatt blir sendt ut to ganger i året. I 2021 er dette 1. juni og 1.november.

Fritak for eiendomsskatt

Nye boliger fritas for eiendomsskatt i inntil to år, det vil si året boligen er tillatt tatt i bruk og påfølgende kalenderår.

Klage på eiendomsskatt

Alle eiendommer får tilsendt skatteseddel som viser beregnet eiendomsskatt. Dette gjøres før 1. mars hvert år og klagefristen er 6 uker fra skatteseddelen sendes ut.

Søk etter eiendomsskatt for 2021

Nå kan du søke opp eiendomsskatten din for 2021.