Om eiendomsskatt i Lillestrøm

Lillestrøm kommune har eiendomsskatt og skatten Eiendomsskatten faktureres i 2 terminer, med forfall 1. juni og 1. november.

Hvor mye skal jeg betale i eiendomsskatt?

Hvor mye må jeg betale og hvordan beregnes eiendomsskatten?

Faktura for eiendomsskatt

Fakturaen for eiendomsskatt blir sendt ut to ganger i året, og i 2020 er dette 1. juni og 1.november.

Fritak for eiendomsskatt

Nye boliger fritas for eiendomsskatt i inntil to år, det vil si året boligen er tillatt tatt i bruk og påfølgende kalenderår.

Klage på eiendomsskatt

Klageperioden er fra 6. april til 15. mai 2020.

Søk etter eiendomsskatt for 2020

Nå kan du søke opp eiendomsskatten din for 2020.