Om eiendomsskatt i Lillestrøm

Lillestrøm kommune har eiendomsskatt og den faktureres i 2 terminer, med forfall 1. juni og 1. november.

Beregning av eiendomsskatt

Hvor mye må jeg betale og hvordan beregnes eiendomsskatten?

Faktura for eiendomsskatt

Fakturaen for eiendomsskatt blir sendt ut to ganger i året, 1. juni og 1.november.

Fritak for eiendomsskatt

Nye boliger fritas fra eiendomsskatt i ett år. Fritaket gjelder året etter brukstillatelsen foreligger og gjelder kun boligeiendommer.

Klage på eiendomsskatt

Alle eiendommer får tilsendt skatteseddel som viser beregnet eiendomsskatt. Dette gjøres før 1. mars hvert år og klagefristen er 6 uker fra skatteseddelen sendes ut.

Søk etter eiendomsskatt for 2024

Nå kan du søke opp eiendomsskatten din for 2024.