Eiendomsskatten faktureres i 2 terminer, med forfall 1. juni og 1. november.
Lillestrøm kommune har eiendomsskatt med en skattesats på 2 promille på alle bolig- og næringseiendommer, og på ubebygde tomter.

For alle eiendommer i kommunen gis det en reduksjonsfaktor på 30 %. I tillegg får boligeiendommer et bunnfradrag på 1 800 000 kroner for hver godkjent boenhet.

Mer om eiendomsskatten

Bakgrunn

Kommunestyret i Lillestrøm kommune har i møte 14.12.2022 vedtatt, i medhold av eiendomsskatteloven § 3 bokstav a, at det skal utskrives eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomskattesatsen fastsettes til 2 promille.

Regelverk