Eiendomsskatten faktureres i 2 terminer, med forfall 1. juni og 1. november.
Lillestrøm kommune har eiendomsskatt med en skattesats på 2 promille på alle bolig- og næringseiendommer, og på ubebygde tomter.

Bakgrunn

Kommunestyret i Lillestrøm kommune vedtok 16.12.2020 at i medhold av eiendomsskatteloven § 3 bokstav a, utskrives eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomskattesatsen fastsettes til 2 promille.

Regelverk