Hvilke eiendommer er fritatt for eiendomsskatt?

Eiendommer som tilhører staten, Lillestrøm kommune, kirker og helseforetak er fritatt for eiendomsskatt.

Landbrukseiendom og skogbrukseiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Det skal likevel betales eiendomsskatt for bolighus, garasjer og annekser som er knyttet til boligen. 

Kommunestyret kan frita eiendommer som har historisk verdi eller gagner kommunen, fylket eller staten.

Slik søker du fritak fra eiendomsskatt

Det kan søkes fritak for eiendomsskatt for eiendommer som gagner kommunen, fylket eller staten. Søknad sendes til eiendomsskattekontoret.

Mer om eiendomsskatt

Klage på eiendomsskatt
Om eiendomsskatt i Lillestrøm kommune