Hvilke eiendommer er fritatt for eiendomsskatt?

Landbrukseiendom og skogbrukseiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Det skal likevel betales eiendomsskatt for bolighus, garasjer og annekser som er knyttet til boligen. Boligdelen av landbrukseiendom vil bli taksert på ny i 2020 og får ny skattetakst fra 1.1.2021.

En del eiendommer som tilhører stat og kommune, kirker og helseforetak er fritatt for eiendomsskatt. Det sammen gjelder en del bygninger som har historisk verdi.

Det kan søkes fritak for eiendomsskatt for eiendommer som gagner kommunen, fylket eller staten.

Slik søker du fritak fra eiendomsskatt

Nærmere informasjon om framgangsmåten for å søke fritak for eiendomsskatt, og link til elektronisk søknadsskjema, vil bli lagt ut i mars 2020 i forbindelse med utsendingen av skatteseddelen.

Mer om eiendomsskatt

Klage på eiendomsskatt
Om eiendomsskatt i Lillestrøm kommune