Når kan jeg klage?

Alle eiendommer får tilsendt skatteseddel som viser beregnet eiendomsskatt. Dette gjøres før 1. mars hvert år og klagefristen er 6 uker fra skatteseddelen sendes ut.

Eierskifte som skjer etter utløpet av klagefristen gir ikke den nye eieren noen forlenget rett til å klage. Dette er ikke til hinder for at beregningsfeil, skrivefeil, feil på antall boenheter og lignende kan rettes senere, jf. eiendomsskattelovens § 17. Den nye eieren kan be om kopi av eiendomsskatteseddelen som ble sendt til den forrige eieren.

Klagefristen er fra 12. april 2024.

Slik klager du

I overskriften på eiendomsskatteseddelen din står det om eiendommen har Skatteetatens beregnede boligverdi eller om den er kommunalt taksert.

  • Hvis du mener Skatteetatens beregnede boligverdi er feil, må du sende klagen til Skatteetaten. Les mer om hvordan du klager til Skatteetaten
  • Hvis du derimot mener at antall godkjente boenheter registrert på din eiendom er feil, må du klage på dette til kommunen
  • Dersom eiendommen din er kommunalt taksert og du mener at taksten, arealet eller antall boenheter er feil, kan du klage til kommunen.
Klag på eiendomsskatten til kommunen