Når kan jeg klage?

Klagefristen er til 12. april 2021.

Eierskifte som skjer etter utløpet av klagefristen gir ikke den nye eieren noen forlenget rett til å klage. Dette er ikke til hinder for at beregningsfeil, skrivefeil, feil antall boenheter og lignende kan rettes senere, jf. eiendomsskattelovens § 17. Den nye eieren kan be om kopi av eiendomsskatteseddelen som ble sendt til den forrige eieren.

Slik klager du

I overskriften på eiendomsskatteseddelen din står det om eiendommen har Skatteetatens beregnede boligverdi eller om den er kommunalt taksert.

Mener du beregningen av mottatt eiendomsskattegrunnlag er feil, må klagen sendes til Skatteetaten. Les mer om hvordan du klager til Skatteetaten

Hvis du derimot mener at antall godkjente boenheter registrert på din eiendom er feil, kan du klage til kommunen.

Dersom eiendommen din er kommunalt taksert og du mener at taksten, arealet eller antall boenheter er feil, kan du klage til kommunen.

Klag på eiendomsskatten til kommunen