Når kan jeg klage?

Klageperioden er fra 6. april til 15. mai 2020.

Eierskifte som skjer etter utløpet av klagefristen gir ikke den nye eieren noen forlenget rett til å klage. Dette er ikke til hinder for at beregningsfeil, skrivefeil, feil antall boenheter og lignende kan rettes senere, jf. eiendomsskattelovens § 17. Den nye eieren kan be om kopi av eiendomsskatteseddelen som ble sendt til den forrige eieren.

Mener du at varslingen du har mottatt om eiendomsskattegrunnlaget er feil, må du klage til Skatteetaten.
Les mer om hvordan du klager til Skatteetaten

Slik klager du

Klagefristen var 15. mai 2020. Det er ikke mulig å klage før til neste år.