Gebyrer, priser og brukerbetalinger

Samlet oversikt over kommunale gebyrer, priser og brukerbetalinger for 2024.

Betaling av faktura

Hvor finner du fakturaen din, spørsmål om betaling, kontonummer for innbetaling.

Vann- og avløpsgebyrer

Alle som er får vann fra det kommunale vann- og/eller avløpsnettet skal betale årsgebyr for vann og avløp. Årsgebyret deles i et fast gebyr og et gebyr for mengden av vann som brukes. Du kan også endre fra å betale to ganger i året til månedlig betaling.

Private avløpsanlegg / septik

De fleste anlegg skal tømmes årlig, og septikgebyret betales etter type anlegg og størrelse på anlegget.

Renovasjonsgebyr og priser

Størrelse og pris på ulike renovasjonsløsninger. Ekstrasekk, serviceabonnement.

Feiing og tilsyn

Hva er behovsprøvd feiing. Kan jeg søke fritak for feieavgift?

Månedlig faktura for kommunale gebyr

Lillestrøm kommune tilbyr månedlige fakturaer (12 terminer) for kommunale gebyr (vann, avløp, renovasjon og feiing).

Spørsmål og svar om kommunale gebyrer

Her har vi listet opp de vanligste spørsmålene vi får om kommunale gebyrer. Vi håper du finner svar på det du lurer på.