Gebyrer, priser og brukerbetalinger

Se alle gebyrer, priser og brukerbetalinger for 2021. Det er lagt til grunn en generell økning i gebyrer og brukerbetalinger på 2 %. Men flere gebyrområder har en annen endring enn den generelle satsen.

Betaling av faktura

Hvor finner du fakturaen din, spørsmål om betaling, kontonummer for innbetaling.

Vann- og avløpsgebyrer

Hvordan beregnes gebyrene for vann og avløp. Hva er forskjellen på fastgebyr og forbruksgebyr.

Private avløpsanlegg / septik

Hvem utfører tømming og hvordan beregnes gebyret?

Renovasjonsgebyr og priser

Størrelse og pris på ulike renovasjonsløsninger. Ekstrasekk, serviceabonnement.

Feiing

Hva er behovsprøvd feiing. Kan jeg søke fritak for feieavgift?

Månedlig faktura for kommunale gebyr

Lillestrøm kommune tilbyr månedlige fakturaer (12 terminer) for kommunale gebyr (vann, avløp, renovasjon og feiing).

Spørsmål og svar om kommunale gebyrer

Her har vi listet opp de vanligste spørsmålene vi får om kommunale gebyrer. Vi håper du finner svar på det du lurer på.