Betaling av faktura

Hvor finner du fakturaen din, spørsmål om betaling, kontonummer for innbetaling.

Vann- og avløpsgebyrer

Hvordan beregnes gebyrene for vann og avløp. Hva er forskjellen på fastgebyr og forbruksgebyr.

Private avløpsanlegg / septik

Hvem utfører tømming og hvordan beregnes gebyret?

Renovasjonsgebyr og priser

Størrelse og pris på ulike renovasjonsløsninger. Ekstrasekk, serviceabonnement.

Feiing

Hva er behovsprøvd feiing. Kan jeg søke fritak for feieavgift?

Månedlig faktura for kommunale gebyr

Lillestrøm kommune tilbyr månedlige fakturaer (12 terminer) for kommunale gebyr (vann, avløp, renovasjon og feiing).