Behovsprøvd feiing

Gebyret vi krever inn går til å opprettholde tilbudet om feiing og tilsyn, og henger ikke sammen med hvor ofte en bolig får utført tjenesten. Feierens lovpålagte arbeid er i alle norske kommuner såkalt behovsprøvd. Behovsprøvd feiing betyr at feieren undersøker sotmengde, fyringsmønster og liknende i boligen. Ut fra dette gjør feieren en faglig vurdering av hvor ofte det bør feies hjemme hos deg.

Fritidsboliger skal også feies og ha tilsyn, men der kan hyppigheten være annerledes.

Du kan lese mer om feiing og tilsyn på www.nrbr.no.

Søke fritak

 Hvis du ikke bruker fyringsanlegget (peis, ovn, pipe) ditt, kan du søke om fritak for gebyret.

Her finner du skjema for gebyrfritak.

Aktuelle lenker

Lokal forskrift