Behovsprøvd feiing

Gebyret vi krever inn går til å opprettholde tilbudet om feiing og tilsyn, og henger ikke sammen med hvor ofte en bolig får utført tjenesten. Feierens lovpålagte arbeid er i alle norske kommuner såkalt behovsprøvd. Behovsprøvd feiing betyr at feieren undersøker sotmengde, fyringsmønster og liknende i boligen. Ut fra dette gjør feieren en faglig vurdering av hvor ofte de bør feie hjemme hos deg.

Fritidsboliger skal også ha tilsyn og piper blir feid, men der kan hyppigheten være annerledes.

Du kan lese mer om feiing og tilsyn på www.nrbr.no.

Gasspeis

De som har gasspeis har ikke behov for feiing da disse anleggene ikke har skorstein. Men det blir utført boligtilsyn av Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

De som har gasspeis betaler kun tilsynsgebyret. 

Søke fritak

 Hvis du ikke bruker fyringsanlegget (peis, ovn, pipe) ditt, kan du søke om fritak for gebyret.

Her finner du skjema for gebyrfritak.

Aktuelle lenker

Lokal forskrift