Vi har endret fakturarutinen for tett tanker med virkning fra 1. januar 2021. Vi endret fra etterfakturerering og etterbetaling til forskuddsfakturering og forskuddsbetaling for tett tank, på samme måten som vi fakturerer gebyrer for vann og avløp.

Hvem utfører tømming?

Norva24 Øst AS ny slamrenovatør fra 1. mars 2021 

Hvordan beregnes gebyret?

Gebyr for septiktømming belastes ut fra antall tømt m3. I tillegg kommer oppmøtegebyr.

Priser for 2022 (inkl. mva.):

Septiktømming oppmøtegebyr 1 186 kr
Minirenseanlegg oppmøtegebyr 1 186 kr
Tett tank oppmøtegebyr 1 186 kr
Septik per m3 på septiktanken 1 359 kr
Gråvann per m3    527 kr
Kontroll og tilsyn     456 kr
   

Septiktanker tømmes 1 gang i året.
Gråvannstanker tømmes 1 gang i året.
Tett tank tømmes etter behov (minst 1 gang i året).

Kontroll- og tilsynsgebyr er innført  fra 2022.

Alle er pålagt å være med i den kommunale tømmeordningen, og inkludert i gebyret er en årlig tømming. 

Andre aktuelle sider

Privat renseanlegg

Tømming av septiktank

Vedtatte gebyrer og priser 2022