Hvem utfører tømming?

Septik tømmes av firmaet Br. Stenskjær AS, som kan nås på telefon 975 45 100 eller epost post@br-stenskjaer.no.

Hvordan beregnes gebyret?

Gebyr for septiktømming belastes ut fra størrelsen på septiktanken/minirenseanlegget. I tillegg kommer oppmøtegebyr.

Oppmøtegebyr er forskjellig for minirenseanlegg og tømming av septik.

Septiktømming oppmøte 960 kr
Minirenseanlegg oppmøte 4798 kr
Septik per m3 på septiktanken 1919 kr
Gråvann per m3 640 kr

 

Septiktanker tømmes èn gang i året.
Gråvannstanker tømmes hvert 3 år.
Tett tank tømmes etter behov (minst èn gang i året)

Alle er pålagt å være med i den kommunale tømmeordningen, og inkludert i gebyret er en årlig tømming. Om du har behov for flere tømminger kan du selv velge renovatør for dette.

Andre aktuelle sider

Privat renseanlegg