Vi har endret fakturarutinen for tett tanker med virkning fra 01. januar 2022.
Vi endret fra forskuddsfakturering og forskuddsbetaling for tett tank til etterfakturerering og etterbetaling.

 

Hvordan beregnes gebyret?

Gebyr for septiktømming belastes ut fra antall tømt m3. I tillegg kommer oppmøtegebyr.

Priser for 2023 (inkl. mva.):

Septiktømming oppmøtegebyr 1 186 kr
Minirenseanlegg oppmøtegebyr 1 186 kr
Tett tank oppmøtegebyr 1 186 kr
Septik per tømt m3  1 086 kr
Gråvann per m3    527 kr
Kontroll og tilsyn     959 kr
   

Septiktanker tømmes 1 gang i året.
Gråvannstanker tømmes 1 gang i året.
Tett tank tømmes etter behov (minst 1 gang i året).

Kontroll- og tilsynsgebyr er innført  fra 2022.

Alle er pålagt å være med i den kommunale tømmeordningen, og inkludert i gebyret er en årlig tømming. 

Andre aktuelle sider

Privat renseanlegg

Tømming av septiktank

Vedtatte gebyrer og priser 2023