Vi har endret fakturarutinen for tett tanker med virkning fra 1. januar 2021. Vi endret fra etterfakturerering og etterbetaling til forskuddsfakturering og forskuddsbetaling for tett tank, på samme måten som vi fakturerer gebyrer for vann og avløp.

Hvem utfører tømming?

Norva24 Øst AS ny slamrenovatør fra 1. mars 2021 

Hvordan beregnes gebyret?

Gebyr for septiktømming belastes ut fra størrelsen på septiktanken/minirenseanlegget. I tillegg kommer oppmøtegebyr.

Priser for 2021 (inkl. mva.):

Septiktømming oppmøte 1482,50 kr
Minirenseanlegg oppmøte 1482,50 kr
Septik per m3 på septiktanken 1699 kr
Gråvann per m3   658,75 kr

Septiktanker tømmes 1 gang i året.
Gråvannstanker tømmes hvert 3 år.
Tett tank tømmes etter behov (minst 1 gang i året).

Det tas sikte på å innføre kontroll- og tilsynsgebyr fra 2022.

Alle er pålagt å være med i den kommunale tømmeordningen, og inkludert i gebyret er en årlig tømming. 

Andre aktuelle sider

Privat renseanlegg

Tømming av septiktank

Vedtatte gebyrer og priser 2021