Hvem tømmer septiktanken?

Norva24 Øst AS ny slamrenovatør

Kommunen har avtale med private aktører, som jevnlig tømmer septiktanker («slamtømming») med betaling gjennom renovasjonsgebyr. I tilfeller med stor belastning eller feil ved rør kan det være nødvendig med ekstratømming. Derfor er det viktig å vite hvilken aktør som kan bistå på kort varsel. En full septiktank kan lett skape hygieniske utfordringer, i og med at toalettet ikke kan benyttes.

Oppdraget med slamtømming blir lagt på anbud hvert 4. år.

Varsel om tømming og kvittering etter utførelse

Norva24 Øst sender varsel om tømming til anleggseiere via e-post og sms.
Kvittering etter utført tømming sendes på sms.

Kontaktinformasjonen henter de fra digitalt kontaktregister fra DIFI. Du som anleggseier har selv ansvar for å oppdatere dine kontaktopplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret hos DIFI.

Hvor ofte tømmes en septiktank?

Vanlige septiktanker tømmes en gang i året uten at du som kunde behøver å bestille tømming. Tette tanker tømmes når du melder fra, men minimum en gang i året.
Slamavskillere for gråvann blir tømt hvert 3. år. 

Hva koster slamtømming?

Gebyr for septiktømming belastes ut fra størrelsen på septiktanken/minirenseanlegget. I tillegg kommer oppmøtegebyr.

Priser for 2021 (inkl. mva.):

Septiktømming oppmøte 1482,50 kr
Minirenseanlegg oppmøte 1482,50 kr
Septik per m3 på septiktanken 1699 kr
Gråvann per m3   658,75 kr

Kontakt

Spørsmål vedrørende slamtømming og endring av tømmedatoer rettes til Norva24 i deres bestillingsskjema (alternativt på e-post ost@norva24.no) eller til Miljøteknikk på e-post gebyr@lillestrom.kommune.no.

Hastetømminger (tømming innen 24 timer, i helger og på helligdager) må bestilles direkte av renovatør på vakttelefon 22 30 00 37.

Ved andre henvendelser så kan Servicesenteret kontaktes på 66 93 80 00.