Hvem tømmer septiktanken?

Kommunen har avtale med private aktører, som jevnlig tømmer septiktanker ("slamtømming") med betaling gjennom renovasjonsgebyr. I tilfeller med stor belastning eller feil ved rør kan det være nødvendig med ekstratømming. Derfor er det viktig å vite hvilken aktør som kan bistå på kort varsel. En full septiktank kan lett skape hygieniske utfordringer, i og med at toalettet ikke kan benyttes.

Oppdraget med slamtømming blir lagt på anbud hvert 4. år.

Hvor ofte tømmes en septiktank?

Vanlige septiktanker tømmes en gang i året uten at du som kunde behøver å bestille tømming. Tette tanker tømmes når du melder fra, men minimum en gang i året.
Slamavskillere for gråvann blir tømt hvert 3. år. 

Hva koster slamtømming?

Gebyr for septiktømming belastes ut fra størrelsen på septiktanken/minirenseanlegget. I tillegg kommer oppmøtegebyr.

Oppmøtegebyr er forskjellig for minirenseanlegg og tømming av septik.

Septiktømming oppmøte 960 kr
Minirenseanlegg oppmøte 4798 kr
Septik per m3 på septiktanken 1919 kr
Gråvann per m3 640 kr

 

 

Kontakt

Kontakt Servicesenteret på 66 93 80 00.