Hvem tømmer septiktanken?

Kommunen har avtale med private aktører, som jevnlig tømmer septiktanker ("slamtømming") med betaling gjennom renovasjonsgebyr. I tilfeller med stor belastning eller feil ved rør kan det være nødvendig med ekstratømming. Derfor er det viktig å vite hvilken aktør som kan bistå på kort varsel. En full septiktank kan lett skape hygieniske utfordringer, i og med at toalettet ikke kan benyttes.

Oppdraget med slamtømming blir lagt på anbud hvert 4. år.

Hvor ofte tømmes en septiktank?

Vanlige septiktanker tømmes en gang i året uten at du som kunde behøver å bestille tømming. Tette tanker tømmes når du melder fra, men minimum en gang i året.
Slamavskillere for gråvann blir tømt hvert 3. år. 

Hva koster slamtømming?

Gebyr for septiktømming belastes ut fra størrelsen på septiktanken/minirenseanlegget. I tillegg kommer oppmøtegebyr.

Oppmøtegebyr er forskjellig for minirenseanlegg og tømming av septik.

Priser for 2021:

Septiktømming oppmøte 1482,50 kr
Minirenseanlegg oppmøte 1482,50 kr
Septik per m3 på septiktanken 1976,25 kr
Gråvann per m3   658,75 kr

 

 

Kontakt

Kontakt Servicesenteret på 66 93 80 00.