Hvem tømmer septiktanken?

Norva24 Øst AS ny slamrenovatør

Kommunen har avtale med private aktører, som jevnlig tømmer septiktanker ("slamtømming") med betaling gjennom renovasjonsgebyr. I tilfeller med stor belastning eller feil ved rør kan det være nødvendig med ekstratømming. Derfor er det viktig å vite hvilken aktør som kan bistå på kort varsel. En full septiktank kan lett skape hygieniske utfordringer, i og med at toalettet ikke kan benyttes.

Oppdraget med slamtømming blir lagt på anbud hvert 4. år.

Hvor ofte tømmes en septiktank?

Vanlige septiktanker tømmes en gang i året uten at du som kunde behøver å bestille tømming. Tette tanker tømmes når du melder fra, men minimum en gang i året.
Slamavskillere for gråvann blir tømt hvert 3. år. 

Hva koster slamtømming?

Gebyr for septiktømming belastes ut fra størrelsen på septiktanken/minirenseanlegget. I tillegg kommer oppmøtegebyr.

Priser for 2021:

Septiktømming oppmøte 1482,50 kr
Minirenseanlegg oppmøte 1482,50 kr
Septik per m3 på septiktanken 1976,25 kr
Gråvann per m3   658,75 kr

Kontakt

Spørsmål vedrørende slamtømming og endring av tømmedatoer rettes til Norva24 i deres bestillingsskjema (alternativt på e-post ost@norva24.no) eller til Miljøteknikk på e-post gebyr@lillestrom.kommune.no.

Ved hastetømminger (tømming innen 24 timer, i helger og på helligdager) vil det påløpe et ekstra gebyr. Hastetømminger må bestilles direkte av renovatør på vakttelefon 22 30 00 37.

Ved andre henvendelser så kan Servicesenteret kontaktes på 66 93 80 00.