Tett avløp

Hva bør du gjøre dersom avløpet har tette seg og hvem har ansvaret for vannskader fra tilbakeslag på stikkledningen.

Tømming av septiktank

Tømming og håndtering av septik er en kommunal oppgave, enten du som beboer er knyttet til offentlig avløpsnett eller har privat renseløsning.

Drenering, overvann og takvann

Overvann og takvann skal disponeres på egen grunn. Det må søkes om å få tilknytte eiendommens drensvann til kommunens nett.

Privat renseanlegg

Eiendommer i spredt bebyggelse, både helårsboliger og fritidsboliger, som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, skal ha lovlig renseløsning for kloakk.