Tett avløp

Hva bør du gjøre dersom avløpet har tette seg og hvem har ansvaret for vannskader fra tilbakeslag på stikkledningen.

Drenering, overvann og takvann

Overvann og takvann skal disponeres på egen grunn. Hvordan sikre bolig og eiendom mot overvann, oversvømmelser og vann på avveie.

Oljeutskiller

Søke om utslippstillatelse ved etablering av oljeutskiller.

Tømming av septiktank

Tømming og håndtering av septik er en kommunal oppgave, enten du som beboer er knyttet til offentlig avløpsnett eller har privat renseløsning.

Privat renseanlegg

Eiendommer i spredt bebyggelse, både helårsboliger og fritidsboliger, som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, skal ha lovlig renseløsning for kloakk.

Fettutskiller

Søke om utslippstillatelse ved etablering av fettutskiller.

Bobiltømming

Lillestrøm kommune har etablert tømming av bærbare toalettløsninger i Gansvika. Denne løsningen har ikke mulighet for oppsuging.