Om fakturaen

Hva betyr postene på fakturaen?

Fakturatekst Forklaring
A-konto vanngebyr

En forhåndsberegning av ditt forventede vannforbruk i perioden som er definert i fakturaen (Stipulert beløp). Vannmengde er lik avløpsmengde.

A-konto avløpsgebyr

En forhåndsberegning av avløpskostnadene for din bolig i perioden som er definert i fakturaen (Stipulert beløp). Vannmengde er lik avløpsmengde.

Vanngebyr etter bruksareal

Har du ikke vannmåler blir forbruket ditt beregnet etter bygningens bruksareal (BRA). Bruksareal hentes fra matrikkelen og ganges med faktor på 1,5 som gir grunnlaget for beregningen av forbruket.
For eksempel et hus med BRA på 120 m2: 120 x 1,5 = 180 m3 kubikkgrunnlag forbruk.
Vannmengde er lik avløpsmengde.

Avløpsgebyr etter bruksareal

Har du ikke vannmåler blir forbruket ditt beregnet etter bygningens bruksareal (BRA). Bruksareal hentes fra matrikkelen og ganges med faktor på 1,5 som gir grunnlaget for beregningen av forbruket.
For eksempel et hus med BRA på 120 m2: 120 x 1,5 = 180 m3 kubikkgrunnlag forbruk.
Vannmengde er lik avløpsmengde.

Målt forbruk vann

Et faktisk vannforbruk for fjoråret etter avlesing av vannmåler. Gebyr for et faktisk forbruk for fjoråret vises på første faktura på nyåret. Vannmengde er lik avløpsmengde.

Målt forbruk avløp

Et faktisk avløpsforbruk for fjoråret etter avregning av de to siste avlesingene av vannmåler. Gebyr for et faktisk forbruk for fjoråret vises på første faktura på nyåret. Vannmengde er lik avløpsmengde.

Fradrag innbetalt vann

Fradrag innbetalt A-konto for fjoråret.

Fradrag innbetalt avløp

Fradrag innbetalt A-konto for fjoråret.

Fast gebyr vann bolig

Den faste delen av vanngebyret, også forklart som et abonnement, som beregnes per boenhet.

Fast gebyr avløp bolig

Den faste delen av avløpsgebyret, også forklart som et abonnement, som beregnes per boenhet.

Oppmøtegebyr slamtømming

Fast gebyr for hver tømming på septiktank.

Oppmøtegebyr minirenseanlegg

Fast gebyr for hver tømming på minirenseanlegg

Oppmøtegebyr tett tank

Fast gebyr for hver tømming på tett tank.

Slam/Septik m3

Enhetspris per m3 for slamtømming for septiktank, minirenseanlegg og tett tank. Gebyrberegning på slamtømming beregnes etter enhetspris ganger antall tømt m3 (faktisk forbruk).

Gråvann pr m3

Enhetspris per m3 for slamtømming for gråvannstank. Gebyrberegning beregnes etter enhetspris ganger antall tømt m3 (faktisk forbruk).

Hvorfor betaler jeg a-konto?

A-konto betyr at du betaler for et estimert vannforbruk (basert på fjorårets forbruk). Avregningen av vannforbruket blir beregnet og justert én gang i året, normalt i løpet av første termin påfølgende år.

Jeg har hatt et høyere forbruk enn det som er forskuddsbetalt (a-konto). Hva skjer da?
Hvis du har betalt for lite a-konto (på forskudd) vil du bli belastet for differansen i første fakturaen du mottar året etter.

Hvor ofte får jeg faktura for kommunale avgifter?

Vi sender ut faktura enten to ganger i året (halvårsfaktura) eller hver måned (månedsfaktura). Halvårsfaktura sendes ut februar og september.

Betalingsfrist med månedsfaktura er 28. hver måned.

Alle innbyggere har mulighet til å endre terminoppsett fra halvårsfaktura til månedsfaktura på Min side

Du får faktura selv om du ikke benytter deg av vann, avløp, renovasjon og feiing gjennom hele året.

Hvem blir fakturaen sendt til?

Vi sender fakturaen til en av de som står oppført som tinglyst eier i matrikkelen (Norges offisielle eiendomsregisteret).

Ønsker dere å bytte fakturamottaker så kan dere gi beskjed til gebyr@lillestrom.kommune.no (fakturamottaker må være tinglyst eier).

Dersom eiendommen står i navnet til en avdød person, må informasjonen oppdateres i registeret til Kartverket. 

Sitter du i uskiftet bo kan du kostnadsfritt endre navn på fakturamottaker ved å sende skifteattesten til Statens kartverk.

Betalingsinformasjon

Kan jeg utsette betaling eller dele opp fakturaen?

Betaler du ikke fakturaen du får fra kommunen innen fristen, blir kravet sendt til videre innfordring. Har du betalingsproblemer kan du ta kontakt, så kan vi vurdere en nedbetalingsavtale eller utsettelse av betaling. Det kan først skje etter at du har fått purring. 

Se kontaktinformasjon og les mer her

Eierskifte midt i en termin. Kan fakturaen deles mellom kjøper og selger?

Vi deler ikke opp fakturaer og vi utfører ikke avregning av vann og avløp ved eierskifte. Eiendomsmegleren skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Har du spørsmål, så ta kontakt med megleren din.

Hvor finner jeg fakturaen?

Vi sender ut fakturaene i flere kanaler og du kan lese mer om betaling av faktura her.

Min side kan du blant annet se alle dine fakturaer (du må være registrert som regningsmottaker for å se egne fakturaer på Min side).

Andre nyttige sider