Størrelse og pris for restavfall

Renovasjonsbeholder på 2 eller 4 hjul

  • 140 liter anbefales til 1 husholdning og koster 4 401 kr per år
  • 240 liter anbefales til 2 husholdninger og koster 7 545 kr per år
  • 360 liter anbefales til 3-4 husholdninger og koster 11 295 kr per år
  • 660 liter anbefales til 5–6 husholdninger og koster 20 749 kr per år

Container

  • 2,5m3      76 661 kr
  • 4 m3      122 656 kr
  • 6 m3      183 985 kr
  • 8 m3      245 314 kr

Avfallsbrønn / avfallssug

Det belastes ett gebyr per boenhet som er tilknyttet løsningen.

  • Avfallsbrønn 3 930 kr per boenhet
  • Avfallssug    3 301 kr per boenhet

Hva er en avfallsbrønn og hvordan får vi det?

Endre beholder eller abonnement

Sommertømming (hytterenovasjon)

Hytterenovasjon belastes med halvt gebyr.

Ekstrasekk

Hvis du innimellom har mer restavfall enn det er plass til i beholderen, kan du kjøpe ekstrasekk til kr 50,-. Prisen på sekken dekker produksjon, innsamling, transport, avfallsbehandling og administrasjon.

Se hvor du får kjøpt ekstrasekken på ROAFs nettsider

Serviceabonnement

Ønsker du å plassere beholderen din lenger unna vegkanten enn 5 meter, kan du bestille et serviceabonnement mot tilleggsgebyr. Du kan da ha en henteavstand på inntil 20 meter.
Beholderne må merkes med egne klistremerker som bestilles fra servicesenteret på e-post eller telefon 66 93 80 00. Serviceabonnement tilbys kun for beholdere på 140 eller 240 liter.

Gjenvinningsstasjoner

Alt avfall skal sorteres og det du ikke kan kaste hjemme skal du kaste på et godkjent mottak.
Mye er gratis å levere, men noe må du betale for.
Se hva du kan levere, og hva det koster på ROAFS nettsider

Andre aktuelle sider

Returpunkter og gjenvinningsstasjoner