Returpunkter for glass- og metallemballasje

I hele kommunen er det utplassert returpunkter for oppsamling av ren glass- og metallemballasje.
Se hvor du kan levere glass- og metallemballasje.

Gjenvinningsstasjoner

Til gjenvinningsstasjonen tar du med avfall som ikke skal kastes hjemme.

Alt avfall må bringes ferdig sortert i gjennomsiktige avfallsekker eller ligge løst i hengeren/bilen.

For åpningstider, kontakinformasjon og kart se:

Skedsmo gjenvinningsstasjon

Fet gjenvinningsstasjon

Sørum gjenvinningsstasjon

Aktuelle lenker

Slik sorterer du avfallet ditt

Endre beholder eller renovasjonsabonnement