Om renovasjonsabonnement

Alle private husholdninger må ha et renovasjonsabonnement. Du er selv ansvarlig for å bestille dette om boligen din ikke har det.  Bor du i et boretslag så må bestillingen gå via styret i borettslaget.

Jeg ønsker å endre størrelse på beholderen min

 1. Restavfallsbeholder

  Ønsker du en annen størrelse på restavfallsbeholderen, kan du kontakte oss på e-post eller telefon 66 93 84 00.

  • Oppgi navn, adresse, telefon og hvilken størrelse du trenger.
  • Endrer du størrelsen på restavfallsbeholderen, vil dette også påvirke renovasjonsgebyret.

  Bor du i et boretslag så må bestillingen gå via styret i borettslaget.

 2. Papirbeholder

  Det er gratis å få større beholder for papp, papir og kartong. 
  Du kan bytte til større papirholder hos ROAF

  Eller kontakt Servicesenteret på e-post eller telefon 66 93 84 00.

Beholderen min er ødelagt/sprukket

Er avfallsbeholderen din ødelagt, kan du bestille ny hos ROAF. Det tar 1–2 uker å få ny beholder. 

Bestill ny avfallsbeholder hos ROAF.

Eller kontakt Servicesenteret på e-post eller telefon 66 93 80 00.

Jeg trenger å opprette nytt abonnement

Har du et nyoppført hus eller av andre grunner trenger å opprette et nytt abonnement, så bestiller du dette ved å kontakte oss på e-post eller telefon 66 93 80 00.

Oppgi navn, adresse, telefonnummer og hvilken størrelse du trenger på beholderne.

Du vil da få utlevert:

 • Mat-/restavfallsbeholder
 • Papirbeholder
 • Rød boks for farlig avfall
 • Matavfallskurv til å ha på kjøkkenet
 • Grønne poser til matavfall

Det er størrelsen på mat-/restavfallsdunken som avgjør renovasjonsgebyret

Renovasjonsbeholder på 2 eller 4 hjul

 • 140 liter anbefales til 1 husholdning og koster 4 776 kr per år
 • 240 liter anbefales til 2 husholdninger og koster 8 187 kr per år
 • 360 liter anbefales til 3-4 husholdninger og koster 12 281 kr per år
 • 660 liter anbefales til 5–6 husholdninger og koster 22 514 kr per år

Ekstrasekk

Har du ekstra mye avfall en periode kan du kjøpe ekstrasekken. Den setter du fram på tømmedag sammen med restavfallsbeholderen.

Ekstrasekker kan kjøpes på servicesenteret, Lillestrøm rådhus.
Se liste over utsalgsteder 

Prisen på sekken er kr 43. Denne kostnaden dekker produksjon, innsamling, transport, avfallsbehandling og administrasjon.

Sekken kan du bruke til vanlig restavfall, og du setter sekken ved siden av restavfallsbeholderen på tømmedagen, så tar renovatøren med seg sekken. Ekstrasekken er gjennomsiktig slik at vi har kontroll på at uønsket avfall, som blant annet elektriske- og elektroniske produkter og farlig avfall, ikke havner i sekken.

NB! Grønne poser med matavfall skal ikke kastes i ekstrasekken, bruk beholderen til dem.