Hva er en avfallsbrønn?

En avfallsbrønn er en nedgravd beholder for avfall som rommer mye mer enn vanlige søppeldunker.

Hvordan får vi avfallsbrønn?

Bor du i et eksisterende borettslag eller sameie, som vurdere overgang fra avfallsbeholder til avfallsbrønner, kan dere få veiledning av ROAF.

ROAF gir også råd og stiller krav til renovasjonsløsningen i nye byggeprosjekter. De skal godkjenne plassering av alle nye renovasjonsløsninger, og adkomst og manøvrering for renovasjonsbilen.
Les mer om krav til renovasjonsløsningen

Må jeg søke om å få sette opp en avfallsbrønn?

Ja. Avfallsbrønner er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Du kan få nærmere veiledning fra Byggesaksveiledning.

Fordeler med avfallsbrønn

Fordeler med avfallsbrønn i stedet for tradisjonelle søppeldunker kan være:

  • Du får lavere renovasjonsavgift.
  • Det er plassbesparende.
  • Du slipper lukt, væte og problemer med fugler og skadedyr som roter I avfallet.
  • Det blir mindre tung trafikk I nabolaget, siden renovasjonsbilen ikke trenger å komme så ofte.

Kontakt