Må du sende inn byggesøknad?

Hva kan byggesaksveiledningen hjelpe med?

 • Vi svarer på generelle spørsmål om byggesøknader.
 • Vi gir veiledning om hvor du finner:
  • Veiledere for hva som er unntatt fra søknadsplikt
  • Regelverk
  • Søknadsskjemaer

Hva kan byggesaksveiledningen ikke hjelpe med?

Vi kan ikke:

 • Tegne, prosjektere eller fylle ut søknaden din.
  • Dette er fordi vi ikke kan behandle søknader som vi selv har bidratt med å fylle ut, men vi kan forklare hva slags informasjon som etterspørres i de ulike postene i et søknadsskjema.
  • Hvis du ønsker at noen skal sjekke kvaliteten på søknaden eller hjelpe deg med å fylle den ut, må du kontakte fagfolk.
 • Svare på spørsmål i pågående byggesaker
 • Avklare eller gjøre tolkninger av hvordan bestemmelser i en plan skal forstås. Da må du be om en forhåndskonferanse.

Ser du etter tegninger, ferdigattest eller eldre søknader?

Deler av papirarkivene er digitalisert, og du kan enkelt finne dokumentene i Innsyn i byggesaker.
Finner du ikke det du leter etter, send e-post til servicesenter@lillestrom.kommune.no.

Hva koster det?

Vi tar gebyr for å behandle en søknad om byggetillatelse. Se prisene i gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk.

En tillatelse som medfører at du får økt bruksareal, for eksempel et tilbygg eller et påbygg, kan medføre økte tilknytningsavgifter til offentlig vann- og/eller avløpsnett. Les mer om tilknytningsgebyrer.

Forhåndskonferanse

Trenger du spesifikk veiledning for et konkret byggeprosjekt, eller avklaringer om hvordan bestemmelser skal forstås før du sender inn en søknad, kan du bestille en forhåndskonferanse. Dette gjelder særlig i større eller mer komplekse saker. Les mer om forhåndskonferanse.