Hva skal du bygge, rive eller endre?

Les mer om tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling - Byggesaksforskriften (SAK10) på DIBK.no

Slik søker du selv